Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 63
«  Księga Psalmów 62 Księga Psalmów 63 Księga Psalmów 64  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(63:1) Psalm Dawidowi, gdy był na puszczy Idumejskiéj. (63:2) Boże, Boże mój! do ciebie czuję na świtaniu: pragnęła cię dusza moja, jako rozmaicie tobie i ciało moje, w ziemi pustéj i niedrożnéj i bezwodnéj. [2] »(63:3) Jako w świątnicy stawiłem się przed tobą, abych widział moc twoję i chwałę twoję. [3] »(63:4) Iż lepsze jest miłosierdzie twoje, niźli żywoty: wargi moje będą ciebie chwalić. [4] »(63:5) Tak cię błogosławić będę za żywota mego: a w imię twoje będę podnosił ręce moje. [5] »(63:6) Jako sadłem i tłustością niech będzie napełniona dusza moja: a wargami wesołości będą wychwalać usta moje. [6] »(63:7) Jeźlim na cię pamiętał na łożu mojem, rano będę rozmyślał o tobie. [7] »(63:8) Boś był pomocnikiem moim: i w zasłonie skrzydeł twoich rozraduję się. [8] »(63:9) Przylgnęła dusza moja do ciebie: broniła mię prawica twoja. [9] »(63:10) A oni próżno szukali dusze mojéj: wnidą w niskości ziemie. [10] »(63:11) Będą podani w ręce miecza, częściami liszek będą. [11] »(63:12) Ale król będzie się weselił w Bogu: i chlubić się będą wszyscy, którzy nań przysięgają; bo zatkane są usta mówiących nieprawości. 
«  Księga Psalmów 62 Księga Psalmów 63 Księga Psalmów 64  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.