Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 64
«  Księga Psalmów 63 Księga Psalmów 64 Księga Psalmów 65  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(64:1) Na koniec, Psalm Dawidowi. (64:2) Wysłuchaj, Boże, prośbę moję, gdy się modlę: od strachu nieprzyjaciela wybaw duszę moję. [2] »(64:3) Obroniłeś mię od zboru złośników: od mnóstwa działających nieprawość. [3] »(64:4) Bo zaostrzyli jako miecz języki swoje: naciągnęli łuk, rzecz gorzką, [4] »(64:5) Aby w skrytościach strzelali na niepokalanego: z prędka nań strzelać będą, a nie będą się bać, [5] »(64:6) Utwierdzili sobie mowę złośliwą: namawiali się, żeby zakryli sidła: mówili: Któż je obaczy? [6] »(64:7) Szukali nieprawości: ustali, szukając szukaniem. Przystąpi człowiek do serca głębokiego. [7] »(64:8) A Bóg wywyższon będzie: strzałki maluczkich stały się rany ich: [8] »(64:9) I pomdlały przeciwko nim ich języki: strwożyli się wszyscy, którzy je widzieli. [9] »(64:10) I bał się wszelki człowiek: i opowiadali sprawy Boże, i uczynki jego rozumieli. [10] »(64:11) Będzie się weselił sprawiedliwy w Panu, i będzie w nim nadzieję miał: i będą pochwaleni wszyscy serca prawego. 
«  Księga Psalmów 63 Księga Psalmów 64 Księga Psalmów 65  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.