Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 65
«  Księga Psalmów 64 Księga Psalmów 65 Księga Psalmów 66  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(65:1) Na koniec, Psalm Dawidowi. Pieśń Jeremiasza i Ezechiela, ludu przeprowadzenia, kiedy poczęli iść w drogę. (65:2) Tobie przystoi pieśń, Boże, w Syonie: i tobie oddadzą ślub w Jeruzalem. [2] »(65:3) Wysłuchaj modlitwę moję: do ciebie wszelkie ciało przyjdzie. [3] »(65:4) Słowa niezbożników wzięły górę nad nami: a nieprawościom naszym ty będziesz miłościw. [4] »(65:5) Błogosławiony, któregoś obrał i przyjął: będzie mieszkał w sieniach twoich: będziem napełnieni dobrami domu twego: święty jest kościół twój. [5] »(65:6) Dziwny w sprawiedliwości, wysłuchaj nas, Boże, zbawicielu nasz, nadziejo wszystkich krajów ziemie, i na morzu daleko. [6] »(65:7) Który gotujesz góry mocą swoją, przepasany możnością. [7] »(65:8) Który zaburzasz głębokość morską, szum nawałności jego: zatrwożą się narodowie. [8] »(65:9) I będą się bać, którzy mieszkają na krainach dla znaków twoich: kraje rana i wieczora ucieszysz. [9] »(65:10) Nawiedziłeś ziemię i napoiłeś ją: rozmaicie ubogaciłeś ją: rzeka Boża pełna jest wody: zgotowałeś żywność ich; bo tak jest zgotowanie jéj. [10] »(65:11) Brózdy jéj napój, rozmnóż jéj urodzaje: z kropel jéj rozweseli się rodząca. [11] »(65:12) Błogosławić będziesz okręgowi roku z dobrotliwości twojéj: a pola twoje będą pełne obfitości. [12] »(65:13) Stłuścieją ozdoby pustynie, a radością pagórki przepaszą się. [13] »(65:14) Przyodziani są barani owiec: a doliny będą obfitować zbożem: będą wykrzykać i pieśń śpiewać. 
«  Księga Psalmów 64 Księga Psalmów 65 Księga Psalmów 66  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.