Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 66
«  Księga Psalmów 65 Księga Psalmów 66 Księga Psalmów 67  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(66:1) Na koniec, pieśń Psalmu zmartwychwstania. (66:2a) Wykrzykajcie Bogu, wszystka ziemio! [2] »(66:2b) Psalm śpiewajcie imieniowi jego! dajcie cześć chwale jego! [3] »Mówcie Bogu: Jako straszne są sprawy twoje, Panie: dla wielkości mocy twojéj, będą kłamać przed tobą nieprzyjaciele twoi. [4] »Wszystka ziemia niechaj ci się kłania, i niechaj ci śpiewa: niech Psalm śpiewa imieniowi twemu. [5] »Chodźcie, a oglądajcie dzieła Boże: straszny w radach nad syny człowieczymi. [6] »Który obrócił morze w suchą ziemię: przez rzekę przejdą nogą: tam się będziem weselili w nim. [7] »Który panuje w mocy swéj na wieki: oczy jego na narody patrzą: którzy drażnią, niech się sami w sobie nie wynoszą. [8] »Błogosławcie narodowie Boga naszego: a dajcie słyszeć głos chwały jego. [9] »Który położył do żywota duszę moję: i nie dał na zachwianie nóg moich. [10] »Albowiemeś doświadczył nas, Boże: wypławiłeś nas ogniem, jako pławią śrebro. [11] »Przywiodłeś nas w sidło, nakładłeś ucisków na grzbiety nasze. [12] »Wsadziłeś ludzie na głowy nasze: przeszliśmy przez ogień i przez wodę: i wywiodłeś nas na ochłodę. [13] »Wnidę do domu twego z całopaleniem: oddam ci śluby moje. [14] »Które wyraziły wargi moje, i wymówiły usta moje w ucisku moim. [15] »Całopalenia tłuste ofiaruję tobie, z kładzeniem baranów: ofiarując woły z kozłami. [16] »Chódźcie, słuchajcie wszyscy, którzy się Boga boicie: a będę powiadał, jako wielkie rzeczy uczynił duszy mojéj. [17] »Do niegom usty memi wołał, i wywyższałem językiem moim. [18] »Jeźlim patrzał na nieprawość w sercu mojem, nie wysłucha Pan. [19] »Przetoć wysłuchał Bóg, i był pilen głosu modlitwy mojéj. [20] »Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojéj, i miłosierdzia swego odemnie. 
«  Księga Psalmów 65 Księga Psalmów 66 Księga Psalmów 67  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.