Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 68
«  Księga Psalmów 67 Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(68:1) Na koniec, Psalm pieśni, samemu Dawidowi. (68:2) Niech powstanie Bóg, a niech się rozproszą nieprzyjaciele jego: a niech uciekają, którzy go nienawidzą, od oblicza jego. [2] »(68:3) Jako ustaje dym, niechaj ustaną: jako się wosk rozpływa od ognia, tak niechaj zginą grzesznicy od oblicza Bożego. [3] »(68:4) A sprawiedliwi niechaj używają, i weselą się przed oczyma Bożemi: i niechaj rozkoszują w radości. [4] »(68:5) Śpiewajcie Bogu, Psalm śpiewajcie imieniowi jego: czyńcie drogę temu, który wstąpił na zachód: Pan imię jego: radujcie się przed obliczem jego: zatrwożą się od oblicza jego: [5] »(68:6) Ojca sierót, i sędziego wdów: Boga na miejscu swem świętem. [6] »(68:7) Bóg, który czyni, że mieszkają jednych obyczajów w domu; który wywodzi więźnie w mocy: także i te, co obrażają, którzy mieszkają w grobiech. [7] »(68:8) Boże, gdyś wychodził przed ludem twym, gdyś chodził po puszczy: [8] »(68:9) Ziemia się trzęsła, niebiosa téż kropiły od oblicza Boga Synai, od oblicza Boga Izrael. [9] »(68:10) Deszcz dobrowolny oddzielisz, Boże, dziedzictwu twojemu: i zemdlało, a tyś je posilił. [10] »(68:11) Zwierzęta twoje będą mieszkały w niem: nagotowałeś z słodkości twéj ubogiemu, Boże. [11] »(68:12) Pan da słowo przepowiadającym Ewangelią, mocą wielką. [12] »(68:13) Król zastępów umiłowanego, umiłowanego, i piękności domu rozdzielać korzyści. [13] »(68:14) Choćbyście spali w pośrodku losów, pióra gołębice pośrebrzone: a tył grzbietu jego żółci się jako złoto. [14] »(68:15) Gdy Niebieski rozsądza króle w nim, będą wybieleni jako śnieg na Selmon. [15] »(68:16) Góra Boża, góra tłusta: góra obfita, góra tłusta. [16] »(68:17) Co się przypatrujecie górom zsiadłym? Góra, na któréj się Bogu podoba mieszkać; albowiem Pan będzie mieszkał na wieki. [17] »(68:18) Wóz Boży dziesiącią tysięcy rozmaity, tysiące weselących się: Pan między nimi na Synai, w świątnicy. [18] »(68:19) Wstąpiłeś na wysokość, poimałeś poimane: nabrałeś darów w ludziach: téż i niewierzące, aby Pan Bóg mieszkał. [19] »(68:20) Błogosławiony Pan na każdy dzień; szczęśliwą uczyni drogę nam Bóg zbawienia naszego. [20] »(68:21) Bóg nasz Bogiem zbawiającym: i Pańskie, Pańskie wyjście z śmierci. [21] »(68:22) Wszakże Bóg potłucze głowy nieprzyjaciół swoich: wierzch włosu, którzy chodzą w występkach swoich. [22] »(68:23) Rzekł Pan: Nawrócę z Bazan: nawrócę w głębokość morską. [23] »(68:24) Aby się omoczyła noga twoja we krwi: i język psów twoich z nieprzyjaciół w téjże. [24] »(68:25) Widzieli postępowania twoje, Boże, postępowania Boga mego, króla mojego, który jest w świątnicy. [25] »(68:26) Uprzedzili książęta złączeni z śpiewającymi, w pośrodku młodziuchnych bębenniczek. [26] »(68:27) W kościele błogosławcie Bogu, Panu z źródeł Izraelskich. [27] »(68:28) Tam Benjamin młodziuchny, w zachwyceniu myśli: książęta Juda, wodzowie ich: książęta Zabulon i książęta Nephthali. [28] »(68:29) Przykaż, Boże, mocy twojéj: umocnij to, Boże, coś w nas sprawił. [29] »(68:30) Od kościoła twego w Jeruzalem tobie królowie ofiarują dary. [30] »(68:31) Pogrom zwierzę trzcinne: zgromadzenie byków między krowami narodów: aby wypchnęli te, którzy są doświadczeni jako śrebro: rozprósz narody, które wojen chcą. [31] »(68:32) Przyjdą posłowie z Egiptu: Murzyńska ziemia uprzedzi z rękami swemi do Boga. [32] »(68:33) Królestwa ziemskie, śpiewajcie Bogu, grajcie Panu. [33] »(68:34) Grajcie Bogu, który wstąpił na niebo nad nieby, na wschód słońca: oto da głosowi swemu głos mocy. [34] »(68:35) Dajcie chwałę Bogu nad Izraelem: wielmożność jego, a moc jego w obłokach. [35] »(68:36) Dziwny Bóg w świętych swoich, Bóg Izraelski: ten da moc i siłę ludowi swemu, błogosławiony Bóg. 
«  Księga Psalmów 67 Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.