Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 69
«  Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69 Księga Psalmów 70  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(69:1) Na koniec, za te, którzy będą odmienieni, Dawidowi. (69:2) Wybaw mię, Boże; boć weszły wody aż do duszy mojéj. [2] »(69:3) Ulgnąłem w błocie głębokości, i dna niemasz: przyszedłem na głębokość morską: a nawałność mię ponurzyła. [3] »(69:4) Spracowałem się wołając, ochrapiało gardło moje: ustały oczy moje, gdy mam nadzieję w Bogu moim. [4] »(69:5) Rozmnożyli się nad włosy głowy mojéj, którzy mię mają w nienawiści bez przyczyny: zmocnili się, którzy mię niesprawiedliwie prześladowali, nieprzyjaciele moi: czegom nie wydarł, tedym płacił. [5] »(69:6) Boże, ty znasz głupstwo moje: a występki moje nie są tobie tajne. [6] »(69:7) Niech nie będą zawstydzeni dla mnie ci, którzy cię oczekiwają, Panie, Panie zastępów: niech nie będą pohańbieni dla mnie, którzy cię szukają, Boże Izraelski. [7] »(69:8) Bom dla ciebie znaszał urąganie: zelżywość okrywała oblicze moje. [8] »(69:9) Stałem się obcym braciéj mojéj, i cudzoziemcem synom matki mojéj. [9] »(69:10) Bo mię zawisna miłość domu twego gryzła: a urągania urągających tobie spadły na mię. [10] »(69:11) I okryłem w poście duszę moję, i stało mi się urąganiem. [11] »(69:12) I oblokłem miasto szaty włosień: i stałem się im przypowieścią. [12] »(69:13) Mówili przeciwko mnie, którzy siedzieli w bramie: i śpiewali przeciw mnie, którzy pili wino. [13] »(69:14) Ale ja modlitwę moję do ciebie, Panie: czas upodobania, Boże, w wielkości miłosierdzia twego: wysłuchaj mię w prawdzie zbawienia twego. [14] »(69:15) Wyrwij mię z błota, abych nie ulgnął: wybaw mię od tych, którzy mię nienawidzą, i z głębokości wód. [15] »(69:16) Niech mię nie zatapia nawałność wody: ani mię niech nie pożera głębokość: ani niech nie zawiera nademną studnia wierzchu swego. [16] »(69:17) Wysłuchaj mię, Panie; bo łaskawe jest miłosierdzie twoje: według mnóstwa litości twoich wejrzyj na mię. [17] »(69:18) A nie odwracaj oblicza twego od sługi swego; bom jest w utrapieniu: prędko wysłuchaj mię. [18] »(69:19) Przybliż się ku duszy mojéj, a wybaw ją: dla nieprzyjaciół moich wyrwij mię. [19] »(69:20) Ty znasz pohańbienie moje i zelżywość moję i wstyd mój: przed oczyma twemi są wszyscy, którzy mię trapią. [20] »(69:21) Urągania i nędze czekało serce moje: i czekałem, ktoby się społem smęcił; a nie było: i ktoby pocieszył; a nie znalazłem. [21] »(69:22) I dali żółć na pokarm mój: a w pragnieniu mojem napawali mię octem. [22] »(69:23) Niechaj będzie stół ich przed nimi sidłem, i zapłaty, i na upadek. [23] »(69:24) Niech się zaćmią oczy ich, aby nie widzieli: a grzbietu ich zawżdy nachylaj. [24] »(69:25) Wyléj na nie gniew twój: i zapalczywość gniewu twego niech je ogarnie. [25] »(69:26) Mieszkanie ich niech się stanie puste: a w przybytkach ich niechaj nie będzie, ktoby mieszkał. [26] »(69:27) Bo, któregoś ty zranił, prześladowali: a na boleści ran moich naddawali. [27] »(69:28) Przydajże nieprawość ku nieprawości ich: a niech nie wchodzą do sprawiedliwości twojéj. [28] »(69:29) Niechaj będą wymazani z ksiąg żywiących: a niech z sprawiedliwymi nie będą wspisani. [29] »(69:30) Jamci jest ubogi i zbolały: zbawienie twoje, Boże, wspomogło mię. [30] »(69:31) Będę chwalił imię Boże pieśnią, i wielbić go będę chwałą. [31] »(69:32) A przyjemniéj będzie Panu, niźli młode cielę, któremu rogi i kopyta podrastają. [32] »(69:33) Niech widzą ubodzy, a niech się weselą: szukajcie Boga, a będzie żyła dusza moja. [33] »(69:34) Albowiem Pan wysłuchał ubogich: a więźniami swymi nie wzgardził. [34] »(69:35) Niechaj go chwalą niebiosa, i ziemia: morze i wszystek płaz na nich. [35] »(69:36) Albowiem Bóg zbawi Syon: i będą zbudowane miasta Juda: i będą tam mieszkać, i dostaną jéj dziedzictwem. [36] »(69:37) I nasienie sług jego otrzymają: a którzy miłują imię jego, będą w niéj mieszkać. 
«  Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69 Księga Psalmów 70  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.