Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 74
«  Księga Psalmów 73 Księga Psalmów 74 Księga Psalmów 75  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wyrozumienia Asaphowi. Przeczżeś, Boże, odegnał nas do końca? rozgniewała się zapalczywość twoja na owce pastwiska twego? [2] »Wspomnij na zgromadzenie twoje, któreś posiadł od początku: odkupiłeś pręt dziedzictwa twego, górę Syon, na któréjeś mieszkał. [3] »Podnieś ręce twoje na pychy ich, na koniec: jako wiele nabroił nieprzyjaciel w świątnicy. [4] »I chlubili się, którzy cię nienawidzą: w pośrodku święta uroczystego twego położyli znaki swoje za znaki. [5] »A nie poznali, jako na wyjściu na wierzch, jako w lesie drzew siekierami: [6] »Wyrębowali drzwi jego pospołu: toporem i oskardem obalili je. [7] »Zapalili ogniem świątnicę twą: na ziemi splugawili prybytek imienia twego. [8] »Mówili w sercu swojem, rodzaj ich pospołu: Uczyńmy, że ustaną wszystkie święta, Boże, z ziemie. [9] »Znaków naszych nie widzieliśmy: już niemasz proroka: i już nas więcéj nie pozna. [10] »Dokądże, Boże, nieprzyjaciel urągać będzie? draźni przeciwnik imię twe do końca? [11] »Czemuż odwracasz rękę twoję, i prawicę twoję z pośrodku zanadrza twego do końca? [12] »Ale Bóg król nasz: przed wieki sprawił zbawienie w pośrodku ziemie. [13] »Tyś utwierdził mocą twoją morze: pokruszyłeś głowy smoków w wodach. [14] »Tyś potarł głowy smokowe: dałeś go na pokarm ludziom Murzyńskim. [15] »Tyś przerwał źródła i potoki: tyś wysuszył rzeki Ethan. [16] »Twójci jest dzień, i twoja jest noc: tyś udziałał zorzę i słońce. [17] »Tyś uczynił wszystkie granice ziemie: lato i wiosnę, tyś je sprawił. [18] »Pamiętaj na to: nieprzyjaciel urągał Panu, a lud bezrozumny draźnił imię twoje. [19] »Nie podawaj bestyom dusz wyznawających tobie, i dusz ubogich twoich nie zapominaj do końca. [20] »Wejrzyj na Testament twój; albowiem napełnieni są najpodlejsi na ziemi domów nieprawości. [21] »Niech się nie wraca nędznik zawstydzony: ubogi a niedostateczny będą chwalić imię twoje. [22] »Powstań, Boże, rozsądź sprawę twoję: pomnij na pohańbienia twoje: te, które się dzieją od głupiego cały dzień. [23] »Nie zapominaj głosów nieprzyjaciół twoich: pycha tych, którzy cię nienawidzą, ku górze idzie zawsze. 
«  Księga Psalmów 73 Księga Psalmów 74 Księga Psalmów 75  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.