Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 76
«  Księga Psalmów 75 Księga Psalmów 76 Księga Psalmów 77  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(76:1) Na koniec, w Hymnach, Psalm Asaphowi, pieśń na Assyryjczyki. (76:2) Znajomy Bóg w Judzie: w Izraelu wielkie imię jego. [2] »(76:3) I stało się w pokoju miejsce jego, i mieszkanie jego na Syonie. [3] »(76:4) Tam połamał mocności łuków, tarczą, miecz, i wojnę. [4] »(76:5) Ty, oświecający dziwnie z gór wiekuistych. [5] »(76:6) Strwożyli się wszyscy głupiego serca: zasnęli snem swoim, a nic nie naleźli bogacze w rękach swoich. [6] »(76:7) Od fukania twego, Boże Jakób, drzemali ci, co wsiadli na konie. [7] »(76:8) Tyś jest straszliwy, a któż się sprzeciwi tobie? odtąd gniew twój. [8] »(76:9) Z nieba dałeś słyszeć sąd: ziemia zadrżała i zamilkła: [9] »(76:10) Gdy powstawał Bóg na sąd, aby wybawił wszystkie ciche ziemie. [10] »(76:11) Bo myśl człowiecza będzie wyznawała tobie, a ostatki myśli będąć święto święcić. [11] »(76:12) Śluby czyńcie a oddawajcie Panu, Bogu waszemu: wszyscy, którzy około niego, przynaszajcie dary Straszliwemu: [12] »(76:13) A temu, który odejmuje ducha książętom, strasznemu u królów ziemskich. 
«  Księga Psalmów 75 Księga Psalmów 76 Księga Psalmów 77  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.