Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 77
«  Księga Psalmów 76 Księga Psalmów 77 Księga Psalmów 78  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(77:1) Na koniec, prze Idythuna, Psalm Asaphowi. (77:2) Głosem moim wołałem do Pana: głosem moim do Boga, i wysłuchał mię. [2] »(77:3) W dzień utrapienia mego szukałem Boga: rękami memi w nocy ku niemu, a nie jestem omylon: nie chciała się dać pocieszyć dusza moja. [3] »(77:4) Wspomniałem na Boga, i kochałem się: i rozmyślałem, i ustał duch mój. [4] »(77:5) Uprzedzały straże nocne oczy moje: trwożyłem się, a nie mówiłem. [5] »(77:6) Rozmyślałem dni starodawne, i roki wieczne miałem na pamięci. [6] »(77:7) I rozważałem w nocy w sercu mojem; i ćwiczyłem się, i umiatałem ducha mojego. [7] »(77:8) Izali na wieki Bóg odrzuci? czy nie przyda, aby jeszcze był łaskaw? [8] »(77:9) Czyli do końca odetnie miłosierdzie swoje od rodzaju aż do rodzaju? Czyli Bóg zapamięta zmiłować się? [9] »(77:10) Albo w gniewie swym zatrzyma litości swoje? [10] »(77:11) I rzekłem: Terazem począł; ta jest odmiana prawice Najwyższego. [11] »(77:12) Wspominałem na sprawy Pańskie; bo będę pamiętał na dziwy twoje od początku. [12] »(77:13) I będę rozmyślał o wszystkich sprawach twoich: i będę się ćwiczył w wynalazkach twoich. [13] »(77:14) Boże, w świątości droga twoja; któryż Bóg wielki, jako Bóg nasz? [14] »(77:15) Tyś jest Bóg, który dziwy czynisz: oznajmiłeś między narody moc twoję. [15] »(77:16) Odkupiłeś ramieniem twojem lud twój: syny Jakób i Józeph. [16] »(77:17) Ujrzały cię wody, Boże, ujrzały cię wody, i ulękły się: i wzruszyły się przepaści. [17] »(77:18) Wielkość szumu wód: obłoki głos wypuściły: ale i strzały twoje przechodzą: głos gromu twego na około. [18] »(77:19) Błyskawice twoje okrąg ziemie oświecały; wzruszyła się i zatrzęsła się ziemia. [19] »(77:20) Na morzu droga twoja, i ścieżki twoje na wodach wielkich: a śladów twoich znać nie będzie. [20] »(77:21) Prowadziłeś lud twój jako owce przez rękę Mojżesza i Aarona. 
«  Księga Psalmów 76 Księga Psalmów 77 Księga Psalmów 78  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.