Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 80
«  Księga Psalmów 79 Księga Psalmów 80 Księga Psalmów 81  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(80:1) Na koniec, dla tych, którzy będą odmienieni, świadectw Asaphowi, Psalm. (80:2) Który rządzisz Izrael, posłuchaj: który prowadzisz jako owcę, Józeph: który siedzisz na Cherubinach: [2] »(80:3) Okaż się przed Ephraimem, Benjaminem i Manassem: wzbudź możność twoję, a przyjdź, abyś nas wybawił. [3] »(80:4) Boże, nawróć nas: a ukaż oblicze twoje, i będziemy zbawieni. [4] »(80:5) Panie, Boże zastępów, dokądże się będziesz gniewał na modlitwę sługi twego? [5] »(80:6) Będziesz nas karmił chlebem płaczu, a będziesz napawał nas łzami miarą? [6] »(80:7) Wystawiłeś nas na przeciwieństwo sąsiadom naszym: a nieprzyjaciele nasi naśmiewali się z nas. [7] »(80:8) Boże zastępów, nawróćże nas: i okaż oblicze twoje, a będziem zbawieni. [8] »(80:9) Przeniosłeś winnicę z Egiptu: wygnałeś pogany i nasadziłeś ją. [9] »(80:10) Byłeś przewodnikiem w drodze przed nią: wsadziłeś korzenie jéj, i napełniła ziemię. [10] »(80:11) Okrył cień jéj góry, a drzewka jéj cedry Boże. [11] »(80:12) Rozpuściła latorostki swe aż do morza, a gałązki swe aż do rzeki. [12] »(80:13) Przeczżeś rozwalił płot jéj? i obierają ją wszyscy, którzy mimo idą drogą? [13] »(80:14) Rozkopał ją dziki wieprz z lasa, a jedyniec spasł ją. [14] »(80:15) Boże zastępów, nawróćże się: wejrzyj z nieba, a obacz, i nawiedź tę winnicę. [15] »(80:16) I napraw tę, którą szczepiła prawica twoja: i na syna człowieczego, któregoś sobie zmocnił. [16] »(80:17) Spalona ogniem i rozkopana: od łajania oblicza twego poginą. [17] »(80:18) Niech będzie ręka twoja nad mężem prawice twojéj: i nad synem człowieczym, któregoś sobie zmocnił. [18] »(80:19) A nie odstępujem od ciebie: ożywisz nas, a będziemy wzywać imienia twego. [19] »(80:20) Panie, Boże zastępów, nawróć nas: i okaż nam oblicze twoje, a będziem zbawieni. 
«  Księga Psalmów 79 Księga Psalmów 80 Księga Psalmów 81  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.