Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 81
«  Księga Psalmów 80 Księga Psalmów 81 Księga Psalmów 82  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(81:1) Na koniec, za prasy, Psalm samemu Asaphowi. (81:2) Radujcie się Bogu, pomocnikowi naszemu: wykrzykajcie Bogu Jakóbowemu. [2] »(81:3) Weźmijcie Psalm, a podajcie bęben, wdzięczną arfę z cytrą. [3] »(81:4) Trąbcie na nowiu w trąbę, w dzień zacny uroczystego święta waszego. [4] »(81:5) Albowiem jest rozkazanie w Izraelu, i wyrok Bogu Jakóbowemu. [5] »(81:6) Postanowił to na świadectwo w Józeph, gdy wychodził z ziemie Egipskiéj: słyszał język, którego nie umiał. [6] »(81:7) Wybawił od brzemion ramiona jego: ręce jego służyły koszem. [7] »(81:8) Wzywałeś mię w ucisku, a wybawiłem cię: wysłuchałem cię w tajniku burzy; doświadczałem cię nad wodami swaru. [8] »(81:9) Słuchaj, ludu mój, a oświadczę się na cię: Izraelu, jeźli mię usłuchasz. [9] »(81:10) Nie będzie w tobie Boga nowego: i nie będziesz chwalił Boga cudzego. [10] »(81:11) Bomci ja jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemie Egipskiéj: rozszerz usta twoje, a napełnię je. [11] »(81:12) A nie słuchał lud mój głosu mego: a Izrael nie dbał na mię. [12] »(81:13) I puściłem je za żądzami serc ich: pójdą w wynalazkach swoich. [13] »(81:14) By był lud mój słuchał mię, by był Izrael chodził drogami mojemi: [14] »(81:15) Snadźbym był łacno poniżył nieprzyjacioły ich: a na trapiące je, obróciłbym rękę swoję. [15] »(81:16) Nieprzyjaciele Pańscy skłamali mu: i będzie czas ich na wieki. [16] »(81:17) I nakarmił je tłustością zboża: i nasycił je miodem z opoki. 
«  Księga Psalmów 80 Księga Psalmów 81 Księga Psalmów 82  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.