Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 82
«  Księga Psalmów 81 Księga Psalmów 82 Księga Psalmów 83  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Asaphowi. Bóg stanął w zgromadzeniu bogów: a w pośrodku bogi sądzi. [2] »Dokądże niesprawiedliwość sądzicie, a osoby grzeszników przyjmujecie? [3] »Czyńcie sprawiedliwość ubogiemu i sierocie: strapionego i ubogiego usprawiedliwiajcie. [4] »Wyrwijcie ubogiego: a nędznego z ręki niezbożnego wyzwólcie. [5] »Nie umieli, ani rozumieli: chodzą w ciemnościach. Zachwieją się wszystkie grunty ziemie. [6] »Jam rzekł: Jesteście bogowie i synowie Najwyższego wszyscy. [7] »A wy pomrzecie jako ludzie: a jako jeden z książąt upadniecie. [8] »Powstań, Boże, sądź ziemię; bo ty odziedziczysz wszystkie narody. 
«  Księga Psalmów 81 Księga Psalmów 82 Księga Psalmów 83  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.