Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 83
«  Księga Psalmów 82 Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(83:1) Pienie Psalmu Asaphowi. (83:2) Boże, któż będzie podobien tobie? nie zamilczaj, ani się błagaj, Boże. [2] »(83:3) Bo oto nieprzyjaciele twoi okrzyk uczynili: a którzy cię nienawidzą, wynieśli głowę. [3] »(83:4) Przeciw ludowi twemu radę złośliwą wymyślili: i spiknęli się przeciw świętym twoim. [4] »(83:5) Mówili: Pójdźcie, a wytraćmy je z narodu, a niech nie wspominają więcéj imienia Izraelskiego. [5] »(83:6) Bo się spiknęli jednym umysłem: społu przeciw tobie przymierze postanowili: [6] »(83:7) Namioty Idumejczyków i Izmaelitowie: Moabitowie i Agarenowie: [7] »(83:8) Gebalczycy, i Ammonitowie, i Amalekitowie: cudzoziemcy z obywatelami Tyru. [8] »(83:9) Ale i Assur przyszedł z nimi: przyszli na pomoc synom Lotowym. [9] »(83:10) Uczyń im jako Madyan i Sysarze: jako Jabin u potoku Cysson. [10] »(83:11) Poginęli w Endor: stali się jako gnój na ziemi. [11] »(83:12) Daj hetmany ich, jako Oreb i Zeb i Zebee i Salmana, wszystkie książęta ich: [12] »(83:13) Którzy mówili: Posiądźmy dziedzictwem świątnicę Bożą. [13] »(83:14) Boże mój, połóż je jako koło: i jako ździebło przed wiatrem. [14] »(83:15) Jako ogień, który pali las: i jako płomień, który pali góry. [15] »(83:16) Tak je gonić będziesz nawałnością twoją: i zatrwożysz je w gniewie twoim. [16] »(83:17) Napełnij twarzy ich sromotą: i szukać będą imienia twego, Panie. [17] »(83:18) Niechaj się zawstydzą, i strwożą na wieki wieków: i niech będą pohańbieni, i niech zginą. [18] »(83:19) A niech poznają, że imię tobie Pan: tyś sam Najwyższym na wszystkiéj ziemi. 
«  Księga Psalmów 82 Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.