Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 85
«  Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85 Księga Psalmów 86  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(85:1) Na koniec, synom Kore, Psalm. (85:2) Ubłogosławiłeś , Panie, ziemię twoję: przywróciłeś poimanie Jakób. [2] »(85:3) Odpuściłeś nieprawość ludu twego: pokryłeś wszystkie grzechy ich. [3] »(85:4) Uśmierzyłeś twój wszystek gniew: odwróciłeś się od gniewu popędliwości twojéj. [4] »(85:5) Nawróć nas, Boże, zbawicielu nasz: a oddal gniew swój od nas. [5] »(85:6) Izali na wieki będziesz się na nas gniewał? albo rozciągniesz gniew twój od rodzaju do rodzaju? [6] »(85:7) Boże, ty nawróciwszy się, ożywisz nas: a lud twój rozweseli się w tobie. [7] »(85:8) Okaż nam, Panie, miłosierdzie twoje: a daj nam zbawienie twoje. [8] »(85:9) Będę słuchał, co we mnie będzie mówił Pan Bóg; bo będzie mówił pokój nad ludem swoim i nad świętymi swymi i nad tymi, którzy się do serca nawracają. [9] »(85:10) Zaisteć blisko zbawienie jego tym, którzy się go boją, aby mieszkała chwała w ziemi naszéj. [10] »(85:11) Miłosierdzie i prawda potkały się z sobą: sprawiedliwość i pokój pocałowały się. [11] »(85:12) Prawda wyrosła z ziemie: a sprawiedliwość z nieba pojrzała. [12] »(85:13) Albowiem Pan pokaże dobrotliwość: a ziemia nasza wyda swój owoc. [13] »(85:14) Sprawiedliwość przed nim chodzić będzie: i położy na drodze kroki swoje. 
«  Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85 Księga Psalmów 86  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.