Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 90
«  Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90 Księga Psalmów 91  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Modlitwa Mojżesza, człowieka Bożego. Panie, stałeś się ucieczką nam, od rodzaju do rodzaju. [2] »Pierwéj niźli stanęły góry, albo ziemia i świat był stworzony, od wieku i aż do wieku, ty jesteś Bóg. [3] »Nie obracaj w poniżenie człowieka, i rzekłeś: Nawracajcie się synowie człowieczy. [4] »Albowiem tysiąc lat przed oczyma twemi, jako dzień wczorajszy, który przeminął, i straż nocna. [5] »Co za nic nie stoi, ich lata będą: rano jako trawa niech przeminie; [6] »Rano niech kwitnie i przeminie: w wieczór niech upadnie, stwardnieje i uschnie. [7] »Bośmy ustali w gniewie twoim, i jesteśmy strwożeni w zapalczywości twojéj. [8] »Położyłeś nieprawości nasze przed oczyma swemi: wiek nasz przed jasnością oblicza twego. [9] »Albowiem wszystkie dni nasze ustały: i ustaliśmy w gniewie twoim: lata nasze jako pajęczyna będą poczytane. [10] »Dni żywota naszego w nich siedmdziesiąt lat: a jeźli w możnościach, ośmdziesiąt lat, a nadto co więcéj, praca i boleść; albowiem łaskawość nadeszła, i będziem karani. [11] »Któż wie możność gniewu twego? i przed bojaźnią twoją gniew twój policzyć? [12] »Prawicę twoją tak uczyń znajomą: a wyćwiczonego serca w mądrości. [13] »Nawróćże się, Panie! dokądże? a daj się ubłagać sługom twoim. [14] »Napełnieniśmy rano miłosierdzia twego, i rozradowaliśmy się, i kochaliśmy się po wszystkie dni nasze. [15] »Weseliliśmy się za dni, w któreś nas uniżył: za lata, któreśmy widzieli złe. [16] »Wejrzyjże na sługi swoje, i na dzieła swoje, a prowadź syny ich. [17] »A niech będzie jasność Pana, Boga naszego, nad nami: a sprawy rąk naszych prostuj nad nami, i dzieło rąk naszych prostuj. 
«  Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90 Księga Psalmów 91  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.