Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 94
«  Księga Psalmów 93 Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm samemu Dawidowi, na czwarty dzień Szabatu. Bóg pomsty, Pan: Bóg pomsty wolno poczynał. [2] »Wywyższ się, który sądzisz ziemię: oddaj zapłatę pysznym. [3] »Dokądże grzesznicy, Panie? dokąd grzesznicy będą się chlubić? [4] »Będą świegotać, i mówić nieprawości: będą mówić wszyscy, którzy broją niesprawiedliwość? [5] »Lud twój, Panie, poniżyli, i dziedzictwo twoje utrapili. [6] »Wdowę i przychodnia zabili: i sieroty pomordowali. [7] »I mówili: Nie ujrzy Pan, ani zrozumie Bóg Jakób. [8] »Zrozumiejcież, głupi między ludźmi: a bezrozumni miejcie kiedy rozum. [9] »Który wszczepił ucho, nie usłyszy? albo który uformował oko, nie ujrzy? [10] »Który strofuje narody, zaż nie będzie karał? który uczy człowieka mądrości. [11] »Pan zna myśli człowiecze, że są marne. [12] »Błogosławiony człowiek, którego ty, Panie, wyćwiczysz: a nauczysz go zakonu swego. [13] »Abyś mu ulżył ode złych dni, aż wykopają dół grzesznikowi. [14] »Boć nie odruci Pan ludu swego: a dziedzictwa swego nie opuści. [15] »Aż się sprawiedliwość w sąd obróci: a którzy przy niéj, wszyscy, którzy są serca prawego. [16] »Któż mi powstanie przeciw złośnikom? albo kto przy mnie stanie przeciw czyniącym nieprawość? [17] »Jedno, że mię Pan wspomógł: mało by była dusza moja nie mieszkała w piekle. [18] »Jeźlim mówił: Zachwiała się noga moja: miłosierdzie twoje, Panie, wspomagało mię. [19] »Według mnóstwa boleści moich w sercu mojem, twoje pociechy uweseliły duszę moję. [20] »Izali dzierży się ciebie stolica nieprawości, który tworzysz pracą w przykazaniu? [21] »Zasadzą się na duszę sprawiedliwego: a krew niewinną potępią. [22] »I stał mi się Pan ucieczką: a Bóg mój obroną nadzieje mojéj. [23] »I odda im nieprawość ich: a we złości wytraci je: wytraci je Pan, Bóg nasz. 
«  Księga Psalmów 93 Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.