Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 95
«  Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95 Księga Psalmów 96  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Chwała pienia, samemu Dawidowi. Pójdźcie, radujmy się Panu: śpiewajmy Bogu, zbawicielowi naszemu. [2] »Uprzedźmy oblicze jego z wyznawaniem: a Psalmami śpiewajmy mu. [3] »Albowiem Bóg wielki Pan: i król wielki nade wszymi bogi. [4] »Bo w ręce jego są wszystkie kraje ziemie: i gór wysokości jego są. [5] »Bo jego jest morze, a on je uczynił: a suchą utworzyły ręce jego. [6] »Pójdźcie, pokłońmy się, i upadajmy, i płaczmy przed Panem, który nas stworzył. [7] »Albowiem on jest Panem, Bogiem naszym: a my ludem pastwiska jego, i owcami ręki jego. [8] »Dziś, jeźli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcież serc waszych. [9] »Jako w draźnieniu wedle dnia kuszenia na puszczy, kędy mię kusili ojcowie wasi; doświadczali mię, i ujrzeli uczynki moje. [10] »Czterdzieści lat gniewałem się na ten naród, i rzekłem: Zawsze ci błądzą sercem: a ci nie poznali dróg moich. [11] »Jakom przysiągł w gniewie moim, jeźli wnidą do pokoju mego. 
«  Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95 Księga Psalmów 96  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.