Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 98
«  Księga Psalmów 97 Księga Psalmów 98 Księga Psalmów 99  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm samemu Dawidowi. Śpiewajcie Panu pieśń nową; bo uczynił dziwy: zbawiła sobie prawica jego, i ramię święte jego. [2] »Objawił Pan zbawienie swoje; przed oczyma poganów oznajmił sprawiedliwość swoję. [3] »Wspomniał na miłosierdzie swoje, i na prawdę swą domowi Izrael: oglądały wszystkie kraje ziemie zbawienie Boga naszego. [4] »Wykrzykajcie Panu, wszystka ziemio! śpiewajcie a weselcie się, i grajcie. [5] »Grajcie Panu na cytrze, na cytrze i z głosem Psalmu. [6] »Na puzanach i na kornetach głośnych: wykrzykajcie przed oblicznością króla Pana. [7] »Niech się wzruszy morze, i pełność jego: okrąg ziemie, i mieszkający na nim. [8] »Rzeki będą klaskać rękoma: góry społem będą się weselić przed oblicznością Pańską; [9] »Bo przyszedł sądzić ziemię. Będzie sądził świat w sprawiedliwości, a narody w prawości. 
«  Księga Psalmów 97 Księga Psalmów 98 Księga Psalmów 99  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.