Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 1
«  1 Księga Mojżeszowa 50 2 Księga Mojżeszowa 1 2 Księga Mojżeszowa 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Te są imiona synów Izraelowych, którzy weszli do Egiptu z Jakóbem: każdy z nich z domy swemi weszli: [2] »Ruben, Symeon, Lewi, Judas. [3] »Issachar, Zabulon i Benjamin, [4] »Dan i Nephthali, Gad i Aser. [5] »Było tedy wszystkich dusz tych, którzy wyszli z biodry Jakóbowéj, siedmdziesiąt: a Józeph był w Egipcie. [6] »Który gdy umarł, i wszyscy bracia jego, i wszystek on rodzaj, [7] »Synowie Izraelowi urośli, i jakoby wyrastający rozmnożyli się: i zmocniwszy się zbytnie napełnili ziemię. [8] »Powstał tym czasem król nowy nad Egiptem, który nie wiedział o Józephie: [9] »I rzekł do ludu swego: Oto lud synów Izraelowych wielki, i mocniejszy jest nad nas. [10] »Pójdźcie, mądrze potłummy go, by się snadź nie mnożył: a jeźliby przypadła na nas wojna, by się nie przyłączył nieprzyjaciołom naszym, a poraziwszy nas nie wyszedł z ziemie. [11] »Ustawił tedy nad nimi przełożone robót, aby je trapili ciężarami: i zbudowali miasta przybytków Pharaonowi, Phitom i Ramesses. [12] »A im bardziéj ich tłumili, tem więcéj się mnożyli i rośli. [13] »I nienawidzieli Egiptyanie synów Izraelowych, i trapili je naigrawając ich: [14] »I ku gorzkości przywodzili żywot ich robotami ciężkiemi gliny i cegły, i wszelaką służbą, którą byli obciążeni w robotach około ziemie. [15] »I rzekł król Egipski babom Hebrejczyków, z których jednę zwano Zephora, a drugą Phua, [16] »Przykazując im: Gdy będziecie babić Hebrejankom, a przyjdzie czas rodzenia: jeźli się syn urodzi, zabijcie go, a jeźli córka, zachowajcie. [17] »Lecz baby bały się Boga, i nie uczyniły według przykazania króla Egipskiego, ale zachowały chłopiątka. [18] »Których wezwawszy król do siebie, rzekł: Cóż to jest, coście chciały uczynić, żeście chłopięta zachowały? [19] »Które odpowiedziały: Nie sąć Hebrejanki jako Egipskie niewiasty; bo same umieją babić, i pierwéj rodzą, niźli przyjdziem do nich. [20] »Uczynił tedy Bóg babom dobrze: i rozkrzewił się lud i zmocnił się zbytnie. [21] »A iż się bały Boga baby, zbudował im domy. [22] »Rozkazał tedy Pharaon wszystkiemu ludowi swemu, mówiąc: Co się kolwiek męzkiéj płci urodzi, to wrzućcie do rzeki: a cokolwiek niewieściéj, zachowajcie. 
«  1 Księga Mojżeszowa 50 2 Księga Mojżeszowa 1 2 Księga Mojżeszowa 2  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.