Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 27
«  2 Księga Mojżeszowa 26 2 Księga Mojżeszowa 27 2 Księga Mojżeszowa 28  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Uczynisz i ołtarz z drzewa Setym, który będzie miał pięć łokci w dłuż, a także wiele w szerz, to jest, kwadratowy, a trzy łokcie wzwyż. [2] »Rogi zaś na czterech węgłach z niego wynidą: i okryjesz go miedzią. [3] »I naczynisz ku potrzebom jego, kotłów dla zsypowania popiołu, i kleszcze, i widełki, i naczynia do brania w się ognia: wszystkie naczynia z miedzi poczynisz. [4] »Kratkę téż na kształt sieci miedzianą, u któréj na czterech rogach będą cztery kółka miedziane, [5] »Które włożysz pod ognisko ołtarza, i będzie kratka aż do pół ołtarza. [6] »Uczynisz téż dwa drążki do ołtarza z drzewa Setym, które oprawisz blachami miedzianemi. [7] »I przewleczesz przez kolca, i będą z obu stron ołtarza do noszenia. [8] »Nie zupełny, ale czczy i próżny wewnątrz uczynisz go, jakoć na górze pokazano. [9] »Uczynisz i sień przybytku, w któréj po stronie południowéj przeciw południu będą opony z bisioru kręconego: sto łokci jedna strona będzie mieć na dłużą. [10] »A słupów dwadzieścia z także wielą podstawków miedzianych, które będą miały kapitella z rzezaniem swojem śrebrne. [11] »Tymże téż sposobem na północnéj stronie w dłuż będą opony na sto łokci, słupów dwadzieścia, i podstawków miedzianych pod tąż liczbą, a kapitella słupów z rzezaniem swojem śrebrne. [12] »A w szerokości sieni, która patrzy na zachód, będą opony na pięćdziesiąt łokci, a słupów dziesięć, i podstawków ich także wiele. [13] »W tejże téż szerokości sieni, która patrzy na wschód słońca, pięćdziesiąt łokci będzie, [14] »W których piętnaście łokci opony, jednéj stronie naznaczone będą, i trzy słupy i także wiele podstawków. [15] »A na drugiéj stronie będą opony mające piętnaście łokci, słupy trzy i także wiele podstawków. [16] »A w wejściu do sieni sprawią opony na dwudziestu łokci z hiacyntu, i z szarłatu, i z karmazynu dwakroć farbowanego, i bisioru kręconego, robotą haftarską: słupy cztery będzie miała, z także wielą podstawków. [17] »Wszystkie słupy sieni wkoło będą powleczone śrebrnemi blachami z kapitellami śrebrnemi i z podstawkami miedzianemi. [18] »Wzdłuż zastąpi sień sto łokci, w szerz pięćdziesiąt, wzwyż na piąci łokci będzie: a będzie z bisioru kręconego, i będzie miała podstawki miedziane. [19] »Wszystko naczynie przybytku ku wszelakim potrzebom i obrzędom, tak kołki jego, jako i sieni z miedzi poczynisz. [20] »Przykaż synom Izraelowym, aby przynieśli do ciebie oliwy z oliwnego drzewa co najczystszéj, w stępie tłuczonéj: aby gorzała lampa zawsze, [21] »W przybytku świadectwa, przed zasłoną, która jest zawieszona przed świadectwem. A będą ją stawiać Aaron i synowie jego, aby aż do poranku świeciła przed Panem, wieczna będzie służba przez sukcessye ich od synów Izraelowych. 
«  2 Księga Mojżeszowa 26 2 Księga Mojżeszowa 27 2 Księga Mojżeszowa 28  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.