Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 30
«  2 Księga Mojżeszowa 29 2 Księga Mojżeszowa 30 2 Księga Mojżeszowa 31  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »1 Uczynisz téż ołtarz, dla palenia wonnych rzeczy z drzewa Setym, [2] »Mający łokieć w dłuż, a drugi w szerz, to jest kwadratowy, a dwa łokcie na wyż: rogi z niego będą wychodziły. [3] »I powleczesz go złotem najczystszem, tak kratkę jego, jako i ściany wkoło i rogi. A uczynisz mu koronkę złociuchną wkoło, [4] »I dwa pierścienie złote pod koroną po każdym boku, aby w nie wkładano drążki, i był noszony ołtarz. [5] »Same téż drążki uczynisz z drzewa Setym i pozłocisz. [6] »I postawisz ołtarz przeciw zasłonie, która wisi przed skrzynią świadectwa: przed ubłagalnią, którą zakrywają świadectwo, gdzie będę mawiał tobie. [7] »I będzie palił na nim Aaron zapal wdzięcznowonny rano: gdy przyprawować będzie lampy, zapali go. [8] »A gdy je stawiać będzie pod wieczór, będzie palił wónności wieczne przed Panem, na pokolenia wasze. [9] »Nie będziecie na nim ofiarować kadzenia inakszéj przyprawy, ani obiaty i ofiary, ani będziecie ofiarować mokréj ofiary. [10] »A Aaron będzie się modlił na rogach jego raz w rok, we krwi ofiary za grzech, i będzie błagał na nim w rodzajach waszych. Święty nad świętymi będzie Panu. [11] »I rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: [12] »Gdy zbierzesz summę synów Izraelowych, według liczby, da każdy okup za dusze swe Panu, i nie będzie na nie karanie, gdy będą policzeni. [13] »Każdy, który idzie w poczet, da to, pół sykla według wagi kościelnéj. Sykiel ma dwadzieścia pieniędzy. Pół sykla będzie ofiarowano Panu. [14] »Którego mają w liczbie, ode dwudziestu lat i wyżéj, da okup. [15] »Bogaty nie przyłoży do pół sykla, a ubogi nic nie umniejszy. [16] »A wziąwszy pieniądze, które złożone będą od synów Izraelowych, dasz na potrzeby przybytku świadectwa, aby była pamiątka ich przed Panem, a żeby był miłościw duszom ich. [17] »I rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: [18] »Uczynisz i umywalnią miedzianą z podstawkiem jéj do umywania: i postawisz ją między przybytkiem świadectwa i ołtarzem. A nalawszy wody, [19] »Będą w niéj umywać Aaron i synowie jego ręce swe i nogi: [20] »Gdy będą mieli wchodzić do przybytku świadectwa, i gdy będą mieli przystąpić do ołtarza, aby ofiarowali na nim kadzenie Panu, [21] »By snadź nie pomarli. Prawo wieczne będzie jemu i nasieniu jego w potomstwach. [22] »I rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: [23] »Weźmij sobie rzeczy wonnych, mirrhy pierwszéj i wybornéj pięć set syklów, cynamonu połowicę, to jest, dwieście i pięćdziesiąt syklów, tatarskiego ziela téż dwieście pięćdziesiąt, [24] »A Kassyi pięć set syklów wedle wagi Świątnice, a oliwy z oliwnic miarę hin: [25] »I sprawisz olejek pomazowania święty, maść sprawioną robotą Aptekarską. [26] »I pomażesz nią przybytek świadectwa i skrzynię Testamentu, [27] »I stół z naczyniem jego, lichtarz, i naczynia jego, ołtarze kadzenia, [28] »I całopalenia, i wszystek statek do służby ich należący. [29] »I poświęcisz wszystko, i będą święte nad świętemi: kto ich dotknie, poświęcon będzie. [30] »Aarona i syny jego pomażesz i poświęcisz je, aby mi sprawowali urząd kapłański. [31] »Synom téż Izraelowym powiesz: Olejek ten pomazowania będzie mi święty w narodziech waszych. [32] »Ciało człowiecze nie będzie nim pomazowane, i według złożenia jego nie uczynicie drugiego; bo poświęcony jest, i święty wam będzie. [33] »Człowiek, którybykolwiek złożył takowy, i dałby obcemu z niego, wygładzon będzie z ludu swego. [34] »I rzekł Pan do Mojżesza: Weźmij sobie rzeczy wonnych: Stakty, i Onychy, i Galbanu dobréj woni, i kadzidła najświetlejszego: równéj wagi będzie wszystko, [35] »I uczynisz kadzenie sprawione robotą Aptekarską, zmięszane z pilnością, i czyste, i poświęcenia bardzo godne. [36] »A gdy to wszystko w drobniuchny proch stłuczesz, położysz z niego przed przybytkiem świadectwa, na którem miejscu ukażę się tobie: święte nad świętemi będzie wam kadzenie. [37] »Takowego złożenia nie będziecie czynić na potrzeby wasze; bo święte jest Panu. [38] »Człowiek, którybykolwiek uczynił podobne, aby wonności jego używał, wykorzenion będzie z ludzi swoich. 
«  2 Księga Mojżeszowa 29 2 Księga Mojżeszowa 30 2 Księga Mojżeszowa 31  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.