Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 37
«  2 Księga Mojżeszowa 36 2 Księga Mojżeszowa 37 2 Księga Mojżeszowa 38  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Bezeleel urobił i skrzynię z drzewa Setym, mającą półtrzecia łokcia wzdłuż, a półtora łokcia w szerz, wyża téż na półtora łokcia była: i oklókł ją złotem co najczystszem wewnątrz i zwierzchu. [2] »I uczynił jéj koronę złotą w około. [3] »Ulawszy cztery kolca złote po czterech węgłach jéj: dwa kolca po jednéj stronie, a dwa po drugiéj. [4] »Drążki téż uczynił z drzewa Setym, które powlókł złotem, [5] »I które włożył w kolca, które były po bokach skrzynie, ku noszeniu jéj. [6] »Uczynił téż ubłagalnią, to jest wyrocznicę ze złota najczystszego na półtrzecia łokcia w dłuż, a na półtora w szerz. [7] »Ktemu dwa Cherubiny ze złota bitego, które postawił z obu stron ubłagalnie. [8] »Cheruba jednego na wierzchu jednéj strony, a Cheruba drugiego na wierzchu drugiéj strony, dwu Cherubinów na obu wierzchach ubłagalnie. [9] »Rozciągające skrzydła i nakrywające ubłagalnią, a spólnie na się i na nię patrzące. [10] »Uczynił i stół z drzewa Setym, wzdłuż na dwa łokcie, a w szerz na jeden łokieć, który miał wzwyż półtora łokcia. [11] »I powlókł go złotem co najczystszem i uczynił mu listwę złotą wkoło. [12] »A saméj listwie koronę złotą miejscami gładką na cztery palce, a na téjże drugą koronę złotą. [13] »Ulał i cztery kolca złote, które przyprawił do czterech węgłów u każdéj nogi stołu. [14] »Przeciwko koronie: i wprawił w nie drążki, żeby mógł być noszony stół. [15] »Same téż drążki uczynił z drzewa Setym i powlókł je złotem. [16] »I naczynie ku różnym potrzebom stołowym, miski, czasze, i kubki, i kadzidlnice, ze złota czystego, w których mają być ofiarowane mokre ofiary. [17] »Uczynił téż lichtarz kowany ze złota najczystszego, z którego słupca, pióra, czaszki, i gałki, i lilie pochodziły: [18] »Sześć na obu stronach, trzy pióra z jednéj strony, a trzy z drugiéj: [19] »Trzy czaszki na kształt orzecha, na każdem piórze, a gałki wespół i lilia: a trzy czaszki na kształt orzecha na piórze drugiem, a gałki wespół i lilie. Jednaka była robota sześci piór, które pochodziły z słupca lichtarzowego. [20] »A na samym słupcu były cztery czaszki nakształt orzecha, a gałki przy każdéj wespół i lilie. [21] »I gałki podedwiema piórami na trzech miejscach, których pospołu jest sześć piór wychodzących z słupca jednego. [22] »A tak i gałki i pióra z niego były wszystkie ukowane ze złota najczystszego. [23] »Uczynił téż siedm lamp z nożyczkami ich i naczynie, w którychby ustrzyżki gaszono, ze złota najczystszego. [24] »Talent złota ważył lichtarz ze wszytkiem naczyniem swojem. [25] »Uczynił i ołtarz do kadzenia z drzewa Setym, na cztery strony mający po łokciu, a nazwyż dwa: z którego węgłów wychodziły rogi. [26] »I powlókł go złotem najczystszem, z kratką, i ścianami, i rogami, [27] »I uczynił mu koronę złociuchną wkoło i dwie kolca złote pod koroną na każdym boku, aby w nie wkładano drążki, i mógł być noszony ołtarz. [28] »A same drążki uczynił z drzewa Setym, i powlókł blachami złotemi. [29] »Złożył téż olejek na maść poświęcenia, i kadzenie z wonnych rzeczy najczystszych, robotą Aptekarską. 
«  2 Księga Mojżeszowa 36 2 Księga Mojżeszowa 37 2 Księga Mojżeszowa 38  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.