Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Przysłów » Rozdział 18
«  Księga Przysłów 17 Księga Przysłów 18 Księga Przysłów 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przyczyn szuka, kto się chce z przyjacielem rozstać: na każdy czas urągania godzien będzie. [2] »Nie przyjmuje głupi słów roztropności: chybabyś to powiadał, co ma w sercu swojem. [3] »Niezbożnik gdy przyjdzie w głębokość grzechów, za nic sobie nie ma: ale za nim idzie hańba i sromota. [4] »Woda głęboka słowa z ust męża: potok wylewający zdrój mądrości. [5] »Mieć wzgląd na osobę niezbożnego, nie jest rzecz dobra, abyś ustąpił od prawdy sądu. [6] »Wargi głupiego wdawają się w swary: a usta jego wzbudzają rozterki. [7] »Usta głupiego za zginieniem jego: a wargi jego upadkiem duszy jego. [8] »Słowa dwujęzycznego jakoby proste: a one przerażają aż do samych wnętrzności żywota. Leniwego poraża bojaźń: a dusze niewieściuchów będą łaknąć. [9] »Kto niedbały i leniwy jest w robocie swojéj, bratem jest rozpraszającego roboty swoje. [10] »Wieża najmocniejsza imię Pańskie: do niego bieży sprawiedliwy, a będzie wywyższon. [11] »Majętność bogatego miasto mocy jego, i jako mur mocny obtaczający go. [12] »Przed upadkiem podnosi się serce człowiecze, i przed sławą bywa uniżone. [13] »Kto pierwéj odpowiada, niźli wysłucha, pokazuje się być głupim i pohańbienia godnym. [14] »Duch męża podpiera mdłość jego: ale ducha do gniewu łacnego kto będzie mógł znosić? [15] »Serce roztropnego otrzyma umiejętność: a ucho mądrych szuka wiadomości. [16] »Dar człowieczy rozprzestrzenia drogę jego i czyni mu miejsce przed książęty. [17] »Sprawiedliwy najpierwéj sam na się żałuje: przyjdzie przyjaciel jego, i doświadczać go będzie. [18] »Los uśmierza zwady, i między możnymi téż rozsądek czyni. [19] »Brat, który bywa wspomagan od brata, jako miasto mocne, a sądy jako zawory miast. [20] »Z owocu ust męża napełni się brzuch jego: a urodzaje warg jego nasycą go. [21] »Śmierć i żywot w ręce języka: którzy go miłują, będą jeść owoce jego. [22] »Kto nalazł żonę dobrą, nalazł rzecz dobrą i wyczerpnie pociechę od Pana. Kto wygania żonę dobrą, wygania rzecz dobrą: ale, kto trzyma cudzołożnicę, głupi jest i niezbożny. [23] »Człowiek ubogi z prośbami mówi: ale bogaty surowie odpowiada. [24] »Mąż przyjacielski do towarzystwa, większym przyjacielem będzie niźli brat. 
«  Księga Przysłów 17 Księga Przysłów 18 Księga Przysłów 19  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.