Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Przysłów » Rozdział 2
«  Księga Przysłów 1 Księga Przysłów 2 Księga Przysłów 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Synu mój! jeźli przyjmiesz mowy moje, a przykazania moje skryjesz przy sobie, [2] »Aby słuchało mądrości ucho twoje: nakłoń serca swego ku poznaniu roztropności. [3] »Bo jeźli wzowiesz mądrości, i nakłonisz serce twe roztropności: [4] »Jeźli jéj szukać będziesz jako pieniędzy, a jako skarbów dokopasz się jéj: [5] »Tedy wyrozumiesz bojaźń Pańską, i umiejętność Bożą najdziesz. [6] »Bo Pan dawa mądrość: a z ust jego roztropność i umiejętność. [7] »Strzedz będzie prawych zbawienia, i obroni chodzących w prostości, [8] »Zachowując ścieżki sprawiedliwości, i dróg świętych przestrzegając. [9] »Tedy wyrozumiesz sprawiedliwość, i sąd i prawość i wszelką ścieżkę dobrą. [10] »Jeźli wnidzie mądrość do serca twego, a umiejętność spodoba się duszy twojéj: [11] »Rada strzedz cię będzie, a roztropność zachowa cię, [12] »Abyś był wyrwan z drogi złéj i od człowieka, który mówi przewrotność: [13] »Którzy opuszczają drogę prostą, a chodzą drogami ciemnemi: [14] »Którzy się weselą źle uczyniwszy, a radują się w rzeczach najgorszych: [15] »Których drogi przewrotne są, i postępki ich bezecne. [16] »Abyś był wyrwany od cudzéj niewiasty i od obcéj, która gładzi mowy swoje, [17] »I opuszcza wodza młodości swojéj, i zapomniała przymierza Boga swego. [18] »Albowiem dom jéj nachylił się do śmierci, i ścieżki jéj do piekła. [19] »Wszyscy, którzy wchodzą do niéj, nie wrócą się i nie chwycą się ścieżki żywota. [20] »Abyś chodził drogą dobrą, i strzegł sprawiedliwych ścieżek. [21] »Bo którzy są prawi, będą mieszkać na ziemi, a prości trwać będą na niéj. [22] »Ale niezbożni będą z ziemie wytraceni: a którzy czynią niesprawiedliwie, będą z niéj zniesieni. 
«  Księga Przysłów 1 Księga Przysłów 2 Księga Przysłów 3  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.