Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Przysłów » Rozdział 20
«  Księga Przysłów 19 Księga Przysłów 20 Księga Przysłów 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Rozpustna rzecz wino, i wadliwe pijaństwo: ktokolwiek się w nich kocha, nie będzie mądrym. [2] »Jako ryk lwi, tak i strach królewski: kto go drażni, grzeszy przeciw duszy swojéj. [3] »Poczciwość jest człowiekowi, który się odłącza od zwady: a wszyscy głupi wdawają się w swary. [4] »Dla zimna leniwiec orać nie chciał: przetóż będzie żebrał lecie, a nie dadzą mu. [5] »Jako woda głęboka, tak rada w sercu męża: ale człowiek mądry wyczerpnie ją. [6] »Wiele ludzi miłosiernymi zowią: ale męża wiernego kto najdzie? [7] »Sprawiedliwy, który chodzi w prostocie swojéj, błogosławione po sobie syny zostawi. [8] »Król, który siedzi na stolicy sądowéj, rozprasza wszystko złe pojrzeniem swojem. [9] »Któż może mówić: Czyste jest serce moje, jestem próżen grzechu? [10] »Waga i waga, miara i miara: oboje obrzydłe jest u Boga. [11] »Po zabawach jego poznać dziecię, jeźli czyste i prawe są uczynki jego. [12] »Ucho słuchające a oko widzące, Pan oboje uczynił. [13] »Nie kochaj sie w spaniu, aby cię ubóstwo nie ścisnęło: otwórz oczy swoje, a najedz się chleba. [14] »Złe jest, złe jest, mówi każdy kupujący: a odszedłszy tedy się będzie chwalił. [15] »Jest złoto i obfitość pereł i naczynie drogie usta umiejętności. [16] »Weźmij suknią tego, który ręczył za obcego: fant od niego. [17] »Słodki jest człowiekowi chleb kłamstwa, a potem napełnią się piaskiem usta jego. [18] »Myśli poradami się utwierdzają: a rządem mają być sprawowane wojny. [19] »Z tym, który objawia tajemnice, a chodzi zdradliwie, a rozwodzi wargi swe, nie miéj towarzystwa. [20] »Kto złorzeczy ojcu swemu i matce, pochodnia jego zgaśnie w pośród ciemności. [21] »Dziedzictwo, do którego się z przodku kwapią, na końcu błogosławieństwa mieć nie będzie. [22] »Nie mów: Oddam złość. Czekaj na Pana a wybawi cię. [23] »Brzydliwość jest u Pana waga i waga: szala zdradliwa nie jest dobra. [24] »Od Pana bywają prostowane kroki męża: a któryż z ludzi może zrozumieć drogę swoję? [25] »Upadek jest człowiekowi, pożreć święte: a ślubiwszy odmienić. [26] »Król mądry rozpędza niezbożniki i obraca na nie koło. [27] »Duch człowieczy jest pochodnia Pańska, która wypatruje wszystkie skrytości wnętrzne. [28] »Miłosierdzie i prawda strzegą króla: a łaskawością umacnia się stolica jego. [29] »Wesele młodych, moc ich: i ozdoba starych szędziwość. [30] »Siność rany otrze złości, i razy we wnętrznościach brzucha. 
«  Księga Przysłów 19 Księga Przysłów 20 Księga Przysłów 21  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.