Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Przysłów » Rozdział 22
«  Księga Przysłów 21 Księga Przysłów 22 Księga Przysłów 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Lepsze jest imię dobre, niż wielkie bogactwa: łaska nad srebro i złoto. [2] »Bogaty i ubogi potkali się: obudwu Pan jest Stworzycielem. [3] »Zmyślny obaczył złe i skrył się: prostak minął i popadł szkodę. [4] »Koniec skromności bojaźń Pańska, bogactwo i chwała i żywot. [5] »Oręże i miecze na drodze przewrotnego: a stróż dusze swéj daleko odstępuje od nich. [6] »Przypowieść jest: Młodzieniec wedle drogi swéj, choćby się zstarzał, nie odstąpi od niéj. [7] »Bogaty ubogim rozkazuje: a kto u kogo pożycza, sługą jest tego, który mu pożyczył. [8] »Kto sieje nieprawość, będzie żął nieszczęście: i laską gniewu swego zniszczeje. [9] »Kto skłonny jest ku miłosierdziu, błogosławion będzie; bo chleba swego dał ubogiemu. Zwycięstwa i czci dostanie, kto dary daje: a duszę odejmuje tych, co je biorą. [10] »Wypędź naśmiewcę, a wynidzie z nim swar: i ustaną prawa i potwarzy. [11] »Kto miłuje czystość serdeczną, dla wdzięczności ust swoich będzie miał przyjacielem króla. [12] »Oczy Pańskie strzegą umiejętności: a słowa nieprawego bywają wywrócone. [13] »Mówi leniwiec: Lew jest na dworze, w pośród ulic zabit będę. [14] »Usta cudzéj są dołem głębokim: na kogo się Pan gniewa, wpadnie weń. [15] »Głupstwo przywiązane jest do serca dziecięcego: ale rózga karania wypędzi je. [16] »Kto potwarza ubogiego, aby przysporzył majętności sobie, da sam bogatszemu, i będzie nędzę klepał. [17] »Nakłoń ucha twego a słuchaj słów mądrych: a serce swoje przyłóż do nauki mojéj. [18] »Którać piękna będzie, gdy ją zachowasz w sercu swojem, i rozpłynie się po wargach twoich: [19] »Aby było w Panu ufanie twoje: i przetóżem ci ją dziś pokazał. [20] »Otom ci ją trojako opisał w myślach i w nauce: [21] »Abym ci okazał stałość i powieści prawdziwe: abyś z nich odpowiadał tym, którzy cię posłali. [22] »Nie czyń bezprawia ubogiemu, iż ubogi jest: ani niszcz nędznika w bramie. [23] »Albowiem Pan będzie sądził sprawy jego: i przebije tych, którzy przebili duszę jego. [24] »Nie bądź przyjacielem człowiekowi gniewliwemu: ani chodź z mężem zapalczywym. [25] »Byś snadź nie przywykł ścieżkom jego, a wziął zgorszenie dusze twojéj. [26] »Nie bywaj między tymi, którzy rękę dają, i którzy się czynią rękojmiami za długi. [27] »Bo jeźli niemasz zkąd wrócić, czemuć nie ma wziąć przykrycie z łóżka twego? [28] »Nie przestępuj granic starych, które założyli ojcowie twoi. [29] »Widziałeś męża biegłego w sprawach swoich? przed królmi stać będzie, a nie będzie przed podłymi. 
«  Księga Przysłów 21 Księga Przysłów 22 Księga Przysłów 23  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.