Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Przysłów » Rozdział 27
«  Księga Przysłów 26 Księga Przysłów 27 Księga Przysłów 28  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nie chlub się dniem jutrzejszym: nie wiedząc, co przyszły dzień przyniesie. [2] »Niech cię chwali cudzy, a nie usta twoje: obcy, a nie wargi twoje. [3] »Ciężkić jest kamień i ważny piasek, ale gniew głupiego nad oboje cięższy. [4] »Gniew nie ma miłosierdzia, ani nagła zapalczywość: a popędliwość wzruszonego ducha kto będzie mógł strzymać? [5] »Lepsze jest jawne karanie, niż miłość tajemna. [6] »Lepsze są rany od miłującego, niż zdradliwe całowania od nienawidzącego. [7] »Dusza nasycona podepcze plastr miodu: a dusza głodna i gorzkie przyjmie za słodkie. [8] »Jako ptak przenosząc się z gniazda swego: tak człowiek, który opuszcza miejsce swoje. [9] »Olejkami i rozmaitą wonią uwesela się serce: a dobremi radami od przyjaciela dusza się cieszy. [10] »Przyjaciela twego i przyjaciela ojca twego nie opuszczaj, a w dom brata twego nie wchodź w dzień kłopotu twego. Lepszy jest sąsiad bliski, niźli brat daleki. [11] »Ucz się mądrości, synu mój! a uweselaj serce moje: abyś mógł urągającemu odpowiedzieć mowę. [12] »Zmyślny ujrzawszy złe skrył się: maluczcy mijając podjęli szkodę. [13] »Weźmij suknią tego, który ręczył za obcego: a za inne weźmij fant od niego. [14] »Kto błogosławi bliźniemu swemu wielkim głosem, rano wstawszy będzie podobny złorzeczącemu. [15] »Dach, przez który kapie w dzień zimny, a niewiasta swarliwa są podobni sobie. [16] »Kto ją trzyma, jakoby kto wiatr trzymał, i oliwy prawice swéj wołać będzie. [17] »Żelazo ostrzy się żelazem: a człowiek zaostrza oblicze przyjaciela swego. [18] »Kto strzeże drzewa figowego, będzie jadł owoc jego: a kto strzeże pana swego, uczczon będzie. [19] »Jako w wodzie pokazują się twarze patrzających, tak serca człowiecze jawne są mądrym. [20] »Piekło i zatracenie nie bywają nigdy napełnione: tak i oczy człowiecze nie nasycone. [21] »Jako próbują śrebro w ogniu, a złoto w piecu: tak człowiek bywa próbowany usty chwalącego. Serce złośnikowe wynajduje złości: a serce dobre szuka umiejętności. [22] »Choćbyś stłukł głupiego w stępie jako krupy, bijąc z wierzchu stąporem, nie będzie odjęte od niego głupstwo jego. [23] »Pilnie poznawaj twarz bydła twojego: a miéj staranie o trzodach twoich. [24] »Bo nie zawsze będziesz miał moc: ale korona będzie dana od narodu do narodu. [25] »Otworzyły się łąki, i ukazały się trawy zielone, i zebrano siana z gór. [26] »Owce na szaty twoje, a kozłowie na zapłatę pola. [27] »Miéj dosyć na koziem mleku ku żywności twojéj, i na potrzeby domu twojego, i na pożywienie służebnicom twoim. 
«  Księga Przysłów 26 Księga Przysłów 27 Księga Przysłów 28  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.