Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Przysłów » Rozdział 3
«  Księga Przysłów 2 Księga Przysłów 3 Księga Przysłów 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Synu mój! nie zapominaj zakonu mego, a przykazań moich niech strzeże serce twoje. [2] »Przedłużenia bowiem dni i lat żywota i pokoju przydadzą tobie. [3] »Miłosierdzie i prawda niech cię nie opuszczają: obwin je około szyje twojéj, i napisz na tablicach serca twego. [4] »A najdziesz łaskę i rozum dobry u Boga i u ludzi. [5] »Miéj ufność w Panu ze wszystkiego serca swego, a nie polegaj na roztropności twojéj. [6] »Na wszystkich drogach twoich myśl o nim, a on wyprostuje ścieżki twoje. [7] »Nie bądź sam u siebie mądrym: bój się Boga, a odstąp od złego; [8] »Zdrowie bowiem będzie żywotowi twemu, a odwilżenie kościom twoim. [9] »Czcij Pana z majętności twojéj, a z pierwiastek wszelkiego zboża twego dawaj mu: [10] »A napełnią się gumna twoje obfitością, i prasy twe winem opływać będą. [11] »Karania Pańskiego, synu mój, nie odrzucaj: ani ustawaj, gdy od niego karan bywasz. [12] »Bo kogo Pan miłuje, karze: a jako ojciec w synie kocha się. [13] »Błogosławiony człowiek, który nalazł mądrość, i który obfituje w roztropności. [14] »Lepsze jest nabycie jéj, niźli kupiectwo śrebra: i złota pierwszego i najczystszego owoc jéj. [15] »Droższa jest nad wszystkie bogactwa: a wszystkie rzeczy, które bywają pożądane, nie mogą jéj być przyrównane. [16] »Przedłużenie dni na prawicy jéj, a na lewicy jéj bogactwa i sława. [17] »Drogi jéj drogi piękne, i wszystkie ścieżki jej spokojne. [18] »Drzewem żywot jest tym, którzyby się jéj chwycili: i błogosławiony, który ją otrzyma. [19] »Pan mądrością ugruntował ziemię, roztropnością niebiosa utwierdził. [20] »Mądrością jego wyniknęły głębokości, i obłoki zsiadają się w rosę. [21] »Synu mój! niech te rzeczy nie schodzą z oczu twoich: strzeż zakonu i rady: [22] »I będzie żywotem duszy twojéj, i łaską szyi twojéj. [23] »Tedy pójdziesz śmiele drogą twoją, i noga twoja nie potknie się. [24] »Jeźli zaśniesz, nie zlękniesz się: będziesz odpoczywał, i będzie wdzięczny sen twój. [25] »Nie ulękniesz się strachu nagłego, ani przypadających na cię mocy niezbożników. [26] »Pan bowiem będzie przy boku twoim, i będzie strzegł nogi twojéj, aby cię nie poimano. [27] »Nie broń dobrze czynić temu, który może: jeźli możesz, i sam dobrze czyń. [28] »Nie mów przyjacielowi twemu: Idź, a wróć się, jutroć dam: gdy możesz zaraz dać. [29] »Nie myśl przyjacielowi twemu złego, gdy on w tobie dufność ma. [30] »Nie wadź się z człowiekiem bez przyczyny, gdy on tobie nic złego nie uczynił. [31] »Nie zajrzyj człowiekowi niesprawiedliwemu, ani naśladuj dróg jego; [32] »Bo obrzydłością Panu jest każdy naśmiewca, a z prostymi rozmowa jego. [33] »Ubóstwo od Pana w domu niezbożnego: lecz mieszkania sprawiedliwych będą błogosławione. [34] »On się naśmieje z naśmiewców, a cichym da łaskę. [35] »Sławę mądrzy osiągną: głupich wywyższenie zelżywość. 
«  Księga Przysłów 2 Księga Przysłów 3 Księga Przysłów 4  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.