Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Przysłów » Rozdział 4
«  Księga Przysłów 3 Księga Przysłów 4 Księga Przysłów 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słuchajcie, synowie! nauki ojcowskiéj, a pilnujcie, abyście umieli roztropność. [2] »Dar dobry dam wam, nie opuszczajcie zakonu mego. [3] »Bo i ja byłem synem u ojca mego, młodziuchnym i jedynaczkiem przed matką moją: [4] »I nauczał mię i mówił: Niech przyjmie słowa moje serce twoje: strzeż przykazań moich, a będziesz żył. [5] »Osiągnij mądrość, osiągnij roztropność: nie zapominaj, ani się odchylaj od słów ust moich. [6] »Nie opuszczaj jéj, a będzie cię strzegła: miłuj ją, a zachowa cię. [7] »Początek mądrości: osiągnij mądrość, a we wszelkiéj osiadłości twojéj nabywaj roztropności. [8] »Uchwyć się jéj, i wywyższy cię: będziesz wsławion od niéj, gdy ją obłapisz. [9] »Da na głowę twoję pomnożenie łaski, i koroną ozdobną nakryje cię. [10] »Słuchaj, synu mój! a przyjmij słowa moje, abyć się rozmnożyły lata żywota. [11] »Drogę mądrości ukażę tobie, poprowadzę cię ścieżkami prawości. [12] »Któremi gdy pójdziesz, nie będą ściśnione kroki twoje: a bieżąc nie będziesz miał obrazy. [13] »Trzymaj się nauki, nie puszczay się jéj, strzeż jéj; bo ona jest żywotem twoim. [14] »Nie kochaj się w ścieżkach niezbożników, ani sobie upodobaj drogi złośników. [15] »Uciekaj od niéj, ani chódź po niéj: odchyl się a opuść ją. [16] »Nie śpią bowiem, aż co złego zbroją: i nie mogą spać, aż kogo podejdą. [17] »Jedzą chleb niezbożności, i wino nieprawości piją. [18] »A ścieżka sprawiedliwych, jako jasna światłość, wschodzi i rośnie aż do doskonałego dnia. [19] »Droga niezbożnych ciemna: nie wiedzą, gdzie upadną. [20] »Synu mój! słuchaj powieści moich, a na wymowy moje nakłoń ucha twego. [21] »Niech nie odchodzą od oczu twoich, chowaj je wpośród serca twego. [22] »Żywotem bowiem są tym, którzy je najdują: a zdrowiem wszelkiemu ciału. [23] »Wszelaką strażą strzeż serca twego; bo z niego żywot pochodzi. [24] »Oddal od siebie usta przewrotne, a wargi uwłaczające niechaj będą daleko od ciebie. [25] »Oczy twoje niechaj prosto patrzą, a powieki twe niech uprzedzają kroki twoje. [26] »Prostuj ścieżki nogom twoim, a wszystkie drogi twoje będą zmocnione. [27] »Nie ustępuj na prawo ani na lewo: odwróć nogę twoję od złego; bo drogi, które są po prawéj stronie, zna Pan: a przewrótne są, które są po lewéj stronie. A on proste uczyni biegi twoje, a drogi twoje w pokoju poprowadzi. 
«  Księga Przysłów 3 Księga Przysłów 4 Księga Przysłów 5  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.