Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Przysłów » Rozdział 5
«  Księga Przysłów 4 Księga Przysłów 5 Księga Przysłów 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Synu mój! bądź pełen mądrości mojéj, a ku roztropności mojéj nakłoń ucha twego. [2] »Abyś srzegł myśli, a wargi twe naukę zachowały. Nie słuchaj chytrości niewieściéj. [3] »Plastr bowiem miodu ciekący wargi nierządnice, a gardło jéj gładsze niż oliwa: [4] »Lecz ostatnie rzeczy jéj gorzkie jako piołun, i ostre jako miecz o dwu ostrzu. [5] »Nogi jéj stępują do śmierci, a kroki jéj przechodzą do piekła. [6] »Po ścieżce żywota nie chodzą, błędne są kroki jéj i nie wyśladowane. [7] »Teraz tedy, synu mój! słuchaj mię, a nie odstępuj od słów ust moich. [8] »Oddal od niéj drogę twoję, a nie przybliżaj się ku drzwiom domu jéj. [9] »Abyś nie dał obcym czci twojéj, a lat twoich okrutnemu: [10] »By się snadź nie nasycili obcy siły twojéj, a prace twe nie były w cudzym domu: [11] »I abyś nie wzdychał na ostatku, kiedy zniszczysz mięsa twoje i ciało twoje, i rzeczesz: [12] »Czemużem się ja brzydził nauką, a serce moje nie przestało na karaniu? [13] »Anim słuchał głosu uczących mię, a nauczycielom nie nachyliłem ucha mego? [14] »Bez mała byłem w każdéj złości w pośrodku zgromadzenia i zboru. [15] »Pij wodę z cysterny twojéj, i wody płynące studnice twojéj. [16] »Niech ściekają źródła twoje z domu, a na ulicach wody twe rozdzielaj. [17] »Miéj je sam, a obcy niech nie będą uczęstnikami twymi. [18] »Niech będzie zdrój twój błogosławiony, a wesel się z żoną młodości twojéj. [19] »Łani najmilsza, i jelonek najwdzięczniejszy: piersi jéj niech cię upajają na każdy czas, a w miłości jéj kochaj się ustawicznie. [20] »Czemu się dasz, synu mój! zwodzić obcéj, i odpoczywasz na łonie cudzéj? [21] »Pan patrza na drogi człecze, i wszystkie kroki jego upatruje. [22] »Nieprawości jego poimają niezbożnika, a powrozami grzechów swych związan bywa. [23] »On umrze, przeto że nie miał ćwiczenia, a w wielkości głupstwa swego oszukan będzie. 
«  Księga Przysłów 4 Księga Przysłów 5 Księga Przysłów 6  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.