Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Przysłów » Rozdział 8
«  Księga Przysłów 7 Księga Przysłów 8 Księga Przysłów 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Izali mądrość nie woła, a roztropność nie podawa głosu swego? [2] »Na wierzchach i wysokich górach, przy drodze, w pośrodku dróg stojąc, [3] »Przy bramach miejskich i w samych drzwiach mówi, rzekąc: [4] »O ludzie, do was wołam, a głos mój ku synom człowieczym. [5] »Zrozumiejcież, maluccy, chytrość, a głupcy obaczajcie się. [6] »Słuchajcie; bo o wielkich rzeczach mówić będę: i otworzą się usta moje, aby opowiadały prawości. [7] »Prawdę rozmyślać będzie gardło moje, a wargi moje będą się brzydzić niezbożnością. [8] »Sprawiedliwe są wszystkie powieści moje, niemasz w nich nic krzywego ani przewrótnego. [9] »Proste są rozumnym, i prawe najdującym umiejętność. [10] »Przyjmijcie ćwiczenie moje, a nie pieniądze: umiejętność raczéj niż złoto obierajcie. [11] »Lepsza jest bowiem mądrość nad wszelakie najdroższe rzeczy, i wszystko, co może być pożądane, nie może jéj być przyrównane. [12] »Ja, mądrość mieszkam w radzie, a przy myślach ćwiczonych bywam. [13] »Bojaźń Pańska nienawidzi złości: pychą i hardością, i drogą złą, i usty dwujęzycznemi brzydzę się. [14] »Moja jest rada i prawość, moja jest roztropność, moje jest męstwo. [15] »Przez mię królowie królują, i prawodawcy stanowią sprawiedliwość. [16] »Przez mię książęta panują, i mocarze skazują sprawiedliwie. [17] »Ja miłuję tych, którzy mię miłują: a którzy rano czują do mnie, najdą mię. [18] »Przy mnie są bogactwa i sława, pyszne majętności i sprawiedliwość. [19] »Lepszy bowiem jest owoc mój niż złoto i kamienie drogie: a urodzaje moje niż śrebro wyborne. [20] »Na drogach sprawiedliwości chodzę, w pośrodku ścieżek sądowych: [21] »Abych ubogaciła te, którzy mię miłują, i skarby ich abym napełniła. [22] »Pan mię posiągł na początku dróg swoich, pierwéj niźli co czynił z początku. [23] »Od wiekum jest zrządzona i z starodawna, pierwéj niźli się ziemia stała. [24] »Jeszcze nie było przepaści, a jam już poczęta była: ani jeszcze źródła wód były wyniknęły: [25] »Ani jeszcze góry ciężką wielkością były stanęły przed pagórkami, jam się rodziła. [26] »Jeszcze był ziemie nie uczynił, ani rzek, ani zawias okręgu ziemie. [27] »Gdy gotował niebiosa, tamem ja była: gdy pewnym porządkiem i kołem otaczał przepaści. [28] »Gdy niebiosa utwierdzał wzgórę, i ważył źródła wód. [29] »Gdy zakładał morzu granice jego, a ustawę dawał wodom, aby nie przestępowały granic swoich: kiedy zawieszał fundamenty ziemie. [30] »(8:30) Z nimem była wszystko składając, i kochałam się na każdy dzień: (8:31) Igrając przed nim na każdy czas, [31] »(8:32) Igrając na okręgu ziemie: a kochanie moje, być z synmi człowieczymi. [32] »(8:33) Teraz tedy, synowie! słuchajcie mię: błogosławieni, którzy strzegą dróg moich. [33] »(8:34) Słuchajcie ćwiczenia a bądźcie mądrymi, a nie odrzucajcie go. [34] »(8:35) Błogosławiony człowiek, który mię słucha: i który czuje u drzwi moich na każdy dzień, i pilnuje u podwojów drzwi moich. [35] »(8:36) Kto mię najdzie, najdzie żywot i wyczerpnie zbawienie od Pana. [36] »(8:37) Ale kto przeciw mnie zgrzeszy, obrazi duszę swoję. Wszyscy, którzy mię nienawidzą, kochają się w śmierci. 
«  Księga Przysłów 7 Księga Przysłów 8 Księga Przysłów 9  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.