Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Izajasza » Rozdział 32
«  Księga Izajasza 31 Księga Izajasza 32 Księga Izajasza 33  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto w sprawiedliwości król będzie królował, a książęta w sądzie przełożeni będą. [2] »I będzie mąż, jako który się kryje przed wiatrem a tai się przed burzą: jako strumienie wód w pragnieniu, i cień skały wysokiéj w ziemi pustéj. [3] »Nie zaćmią się oczy widzących: i uszy słuchających pilnie słuchać będą. [4] »A serce głupich zrozumie umiejętność: i język zająkających się będzie prędko i jaśnie mówił. [5] »Nie będą więcéj zwać tego, który głupi jest, książęciem: ani zdradliwego nie będą zwać większym; [6] »Bo głupi głupie rzeczy mówić będzie, a serce jego czynić będzie nieprawość, aby wykonał obłudność a mówił do Pana zdradliwie i wyniszczył duszę łaknącego, a odjął napój pragnącemu. [7] »Zdradliwego naczynia złościwe są; bo on myśli nastroił, aby zatracił ciche mową nieprawdziwą, gdy ubogi mówił sąd. [8] »Ale książę o tych rzeczach, które książęciu przystoją, myślić będzie, a sam nad wodzami stać będzie. [9] »Niewiasty bogate! powstańcie, a słuchajcie głosu mego: córki bezpieczne! bierzcie w uszy powieści moje. [10] »Bo po dniach i po roku, wy bezpieczne: trwożyć się będziecie; bo ustało zbieranie wina, zbieranie więcéj nie przyjdzie. [11] »Zdumiejcie się, bogate! zatrwóżcie się, bezpieczne! zwleczcie się a wstydajcie się, przepaszcie biodra wasze. [12] »Nad piersiami narzekajcie, nad polami rozkosznemi, nad winnicą płodną. [13] »Na ziemię ludu mego ciernie i tarn wystąpi: jakoż więcej na wszystkie domy wesela miasta radującego się? [14] »Bo dom jest opuszczony, mnóstwo miasta zostawione: ciemność i macanie stało się nad jaskiniami aż na wieki, radość leśnych osłów, pastwiska stad. [15] »Aż będzie na nas wylan duch z wysokości, a będzie puszcza Karmelem, a Karmel będzie za las poczytan. [16] »I będzie sąd mieszkał na pustyni, a sprawiedliwość na Karmelu osiędzie. [17] »I będzie dzieło sprawiedliwości pokój, a sprawowanie sprawiedliwości milczenie i bezpieczność aż na wieki. [18] »A będzie lud mój siedział w piękności pokoju i w przybytkach dufności i w odpoczynieniu bogatem. [19] »A grad na zjeżdżaniu do lasa, i poniżeniem będzie poniżone miasto. [20] »Błogosławieni, którzy siejecie na wszelakich wodach, wypuszczając nogę wołu i osła. 
«  Księga Izajasza 31 Księga Izajasza 32 Księga Izajasza 33  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.