Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Lamentacji » Rozdział 3
«  Księga Lamentacji 2 Księga Lamentacji 3 Księga Lamentacji 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »ALEPH. 1 Jam mąż widzący ubóstwo moje w rózdze zagniewania jego. [2] »Aleph. Zaprowadził mię i zawiódł do ciemności, a nie do światłości. [3] »Aleph. Tylko się na mię obrócił, i obraca rękę swą przez wszystek dzień. [4] »BETH. Starą uczynił skórę moję i ciało moje, połamał kości moje. [5] »Beth. Obudował około mnie, i ogarnął mię żółcią i pracą. [6] »Beth. W ciemnościach posadził mię, jako umarłe wieczne. [7] »GIMEL. Obudował przeciwko mnie, żebych nie wyszedł, obciążył okowy moje. [8] »Gimel. Ale i gdy wołać będę i prosić, odrzuci modlitwę moję. [9] »Gimel. Zagrodził drogi moje kamieniem kwadratowym, ścieżki moje wywrócił. [10] »DALETH. Stał mi się niedźwiedziem zasadzonym, lwem na skrytych miejscach. [11] »Daleth. Ścieżki moje wywrócił i połamał mię, uczynił mię spustoszoną. [12] »Daleth. Wyciągnął łuk swój i postawił mię jako cel strzale. [13] »HE. Wystrzelił w nerki moje, córki sajdaka swego. [14] »He. Stałem się naśmiewiskiem wszystkiemu ludowi memu, pieśnią ich przez wszystek dzień. [15] »He. Napełnił mię gorzkościami, opoił mię piołunem. [16] »VAU. I połamał do jednego zęby moje, nakarmił mię popiołem. [17] »Vau. I odepchniona jest od pokoju dusza moja, zapomniałem dobra. [18] »Vau. I rzekłem: Zginął koniec mój i nadzieja moja od Pana. [19] »ZAJIN, Wspomnij na ubóstwo i na przestępstwa moje, na piołun i na żółć. [20] »Zajin. Pamięcią pomnieć będę, i uschnie we mnie dusza moja. [21] »Zajin. To wspominając w sercu mojem, dlatego nadzieję mieć będę. [22] »CHETH. Miłosierdzia Pańskie, żeśmy nie zniszczeli; bo nie ustały litości jego. [23] »Cheth. Nowe rano, wielka jest wiara twoja. [24] »Cheth. Działem moim Pan, rzekła dusza moja, dlatego nań czekać będę. [25] »TETH. Dobry jest Pan nadzieję mającym w nim, duszy szukającéj go. [26] »Teth. Dobrze jest czekać z milczeniem zbawienia Bożego. [27] »Teth. Dobrze jest mężowi, gdy nosi jarzmo od młodości swojéj. [28] »JOD. Siędzie sam a milczeć będzie; bo poniósł na sobie. [29] »Jod. Położy w prochu usta swe, owaby była nadzieja. [30] »Jod. Nadstawi bijącemu go czeluści, nasycon będzie urągania. [31] »KAPH. Bo nie odrzuci Pan na wieki. [32] »Kaph. Bo jeźli odrzucił, i zmiłuje się według mnóstwa miłosierdzia swego. [33] »Kaph. Bo nie uniżył z serca swego i odrzucił syny człowiecze. [34] »LAMED. Aby ztarł pod nogami swemi wszystkie więźnie ziemskie: [35] »Lamed. Aby nachylił sądu męża przed obliczem Najwyższego: [36] »Lamed. Aby wywrócił człowieka w sądzie jego, Pan nie wiedział. [37] »MEM. Któż to jest, który rzekł, aby się stało, gdy Pan nie rozkazał? [38] »Mem. Z ust Najwyższego nie wynidą ani złe ani dobre? [39] »Mem. Cóż szemrał człowiek żywy, mąż za grzechy swoje? [40] »NUN. Dowiadujmy się dróg naszych, a szukajmy i nawróćmy się do Pana. [41] »Nun. Podnieśmy serca nasze z rękoma do Pana w niebo. [42] »Nun. Myśmy nieprawie czynili i ku gniewuśmy pobudzali: przetoś ty nieuproszony. [43] »SAMECH. Nakryłeś w zapalczywości i ubiłeś nas, pobiłeś, a nie zfolgowałeś. [44] »Samech. Zastawiłeś się obłokiem, aby nie przeszła modlitwa. [45] »Samech. Wykorzenieniem i odrzuceniem uczyniłeś mię w pośrodku narodów. [46] »PE. Otworzyli na nas usta swe wszyscy nieprzyjaciele. [47] »Pe. Strachem i sidłem stało się nam proroctwo i skruszeniem. [48] »Pe. Rozdziały wód wypuściło oko moje nad ztarciem córki ludu mego. [49] »AJIN. Oko moje utrapione jest a nie umilkło, przeto że niemasz odpoczynienia: [50] »Ajin. Ażby pojrzał a ujrzał Pan z nieba. [51] »Ajin. Oko moje złupiło duszę moję dla wszystkich córek miasta mego. [52] »CADE. Łowem ułowili mię jako ptaka nieprzyjaciele moi darmo. [53] »Cade. Wpadł w dół żywot mój, i przyłożyli mię kamieniem. [54] »Cade. Zabrały wody nad głową moją, rzekłem. Zginąłem. [55] »KOPH. Wzywałem imienia twego, Panie! z dołu ostatniego. [56] »Koph. Głos mój usłyszałeś: nie odwracaj ucha twego od wzdychania i od wołania mego. [57] »Koph. Przybliżyłeś się w dzień, kiedym cię wzywał, rzekłeś: Nie bój się. [58] »RESZ, Osądziłeś, Panie! sprawę duszy mojéj, odkupicielu żywota mego. [59] »Resz. Widziałeś, Panie! nieprawość ich przeciwko mnie, osądź sąd mój. [60] »Resz. Widziałeś wszystkę zapalczywość i wszystkie myśli ich przeciwko mnie. [61] »SZYN. Usłyszałeś urąganie ich, Panie! wszystkie myśli ich przeciwko mnie: [62] »Szyn. Wargi powstawających na mię i świegotania ich przeciw mnie wszystek dzień. [63] »Szyn. Siadanie ich i wstawanie ich obejrzyj: jamci jest pieśnią ich. [64] »TAU. Oddasz im zapłatę, Panie! według uczynków rąk ich. [65] »Tau. Dasz im tarczą serca pracą twoję. [66] »Tau. Gonić będziesz w zapalczywości, a skruszysz je pod niebem, Panie! 
«  Księga Lamentacji 2 Księga Lamentacji 3 Księga Lamentacji 4  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.