Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Ozeasza » Rozdział 14
«  Księga Ozeasza 13 Księga Ozeasza 14 Księga Joela 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(14:2) Nawróć się, Izraelu! do Pana, Boga swego; boś upadł w nieprawości twojéj. [2] »(14:3) Weźmijcie z sobą słowa a nawróćcie się do Pana i mówcie mu: Wszystkę nieprawość odejmij, weźmij dobroć, a oddawać będziemy cielce warg naszych. [3] »(14:4) Assur nie zbawi nas, na koń nie wsiędziemy, ani więcéj rzeczemy: Bogowie nasi uczynki rąk naszych; bo się nad tym, który u ciebie jest, osierociałym zmiłujesz. [4] »(14:5) Zleczę rany ich, umiłuję je dobrowolnie; bo się odwróciła zapalczywość moja od nich. [5] »(14:6) Będę jako rosa, Izrael wypuści się jako lilia, i puści się korzeń jego jako Libanu. [6] »Pójdą gałęzie jego, i będzie jako oliwa chwała jego, a wonią jego jako Libanu. [7] »(14:8) Nawrócą się siedzący pod cieniem jego, będą żyć pszenicą, a puszczą się jako winnica, pamiątka jego jako wino Libańskie. [8] »(14:9) Ephraim! na co mi więcéj bałwany? Ja wysłucham i Ja go naprostuję jako jodłę zieloną, ze mnie owoc twój nalazł się. [9] »(14:10) Kto mądry, a zrozumie to? rozumny, a pozna to? bo proste drogi Pańskie, a sprawiedliwi będą niemi chodzili, a przestępce poupadają na nich. 
«  Księga Ozeasza 13 Księga Ozeasza 14 Księga Joela 1  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.