Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 11
«  3 Księga Mojżeszowa 10 3 Księga Mojżeszowa 11 3 Księga Mojżeszowa 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I rzekł Pan do Mojżesza i Aarona, mówiąc: [2] »Mówcie synom Izraelowym: Te są zwierzęta, które jeść macie ze wszystkich zwierząt ziemskich: [3] »Wszelkie, które ma rozdzielone kopyto, a przeżuwa w bydle, jeść będziecie. [4] »Lecz którekolwiek acz przeżuwa i ma kopyto, ale nie dzieli go, jako wielbłąd i inne, jeść go nie będziecie, i między nieczyste policzycie. [5] »Jéż, który przeżuwa, i kopyto nie dzieli, nieczysty jest. [6] »Zając téż; bo i ten przeżuwa, ale kopyto nie dzieli. [7] »I świnia, która acz dzieli kopyto, nie przeżuwa. [8] »Tych mięsa jeść nie będziecie, ani się ścierwów dotkniecie; bo wam są nieczyste. [9] »Te są, które się rodzą w wodzie, i godzą się jeść: wszelkie co ma skrzele i łuski, tak w morzu, jako w rzekach i w jeziorach jeść będziecie. [10] »Lecz cokolwiek skrzeli i łuski nie ma, z tych, które się w wodzie ruchają i żywią, omierzłe wam, [11] »I obrzydłe będzie: mięsa ich jeść nie będziecie, a zdechlin warować się będziecie. [12] »Wszystko, co nie ma skrzeli i łuski w wodach, nieczyste będzie. [13] »Te są, których z ptastwa jeść nie macie, i strzedz się ich macie: orła, i grypha, i orła morskiego, [14] »I kanie, i sępa, według rodzaju jego, [15] »I wszelkiego kruczego rodzaju, na podobieństwo jego, [16] »Strusia, i sowy, i łyski, i jastrzębia, według rodzaju swego: [17] »Puhacza, i norka, i ibę, [18] »I łabędzia, i bąka, i porphyryona, [19] »Herodyana, i charadryona, według rodzaju swego, dudka téż i nietoperza. [20] »Wszelkie z latających, które chodzi na czterech nogach, obrzydłe wam będzie. [21] »A cokolwiek acz chodzi na czterech nogach, ale ma dłuższe poślednie golenie, któremi skacze po ziemi, [22] »Jeść macie: jako jest szarańcza w rodzaju swoim, i attakus, i ophiomachus, i koniczek, każde według rodzaju swego. [23] »A cokolwiek z latających cztery tylko nogi ma, obrzydłe wam będzie: [24] »A ktokolwiek się dotknie zdechliny ich, splugawi się, i będzie nieczystym aż do wieczora. [25] »A jeźliby potrzeba było, aby niósł co z tych zdechłego, wypierze szaty swoje, i będzie nieczysty aż do zachodu słońca. [26] »Wszelkie zwierzę, które acz ma kopyto, ale go nie dzieli, ani przeżuwa, nieczyste będzie: a kto się go dotknie, splugawi się. [27] »Co chodzi na łapach ze wszystkich zwierząt, które chodzą na czterech nogach, nieczyste będzie: kto się dotknie ścierwu ich, będzie zmazany aż do wieczora. [28] »A ktoby takie ścierwy nosił, wypierze szaty swoje, i nieczysty będzie aż do wieczora; wszystko to bowiem plugawe wam jest. [29] »Te téż między plugawemi będą poczytane, z tych, które się ruszają na ziemi: łasica i mysz i krokodyl, każde według rodzaju swego, [30] »Mygale, chameleon, i tarantula, i jaszczórka, i kret: [31] »Wszystko to nieczyste jest. Kto się dotknie ścierwu ich, nieczysty będzie aż do wieczora. [32] »I na cokolwiek upadnie co z ścierwu ich, splugawione będzie, tak naczynie drzewiane i szata, jako i skóry i włosienice: i w czemkolwiek robią, będą w wodzie omoczone, i będą zmazane aż do wieczora, a tak potem będą oczyszczone. [33] »A naczynie gliniane, w któreby co z tych wpadło, splugawione będzie, i przetóż ma być stłuczono. [34] »Wszelki pokarm, który jeść będziecie, jeźli wleją nań wody, nieczysty będzie: i wszelka rzecz mokra i którą piją z wszelkiego naczynia, nieczysta będzie. [35] »I cokolwiek z dechlin takowych padnie na nie, nieczyste będzie: bądź piece, bądź panwie: będą skażone i nieczyste będą. [36] »A źródła i studnie i każde zgromadzenie wód czyste będzie. Ktoby się ścierwów tych rzeczy dotknął, splugawion będzie. [37] »Jeźli upadnie im nasienie, nie splugawi go. [38] »Ale jeźli kto wodą poleje nasienie, a potem się go zdechlina dotknie, natychmiast będzie splugawione. [39] »Jeźli zdechnie bydlę, które się wam jeść godzi, kto się ścierwu jego dotknie, nieczysty będzie aż do wieczora. [40] »A ktoby jadł co z niego, alboby nosił, upierze szaty swoje, i nieczysty będzie aż do wieczora. [41] »Wszelkie, co płaza po ziemi, obrzydłe będzie, ani będzie brano na pokarm. [42] »Cokolwiek na piersiach łazi o czterech nogach, i nóg wiele ma, albo się włóczy po ziemi, jeść nie będziecie; bo brzydkie jest. [43] »Nie plugawcie dusz waszych, ani się dotykajcie nic tych rzeczy, abyście nie byli nieczystymi. [44] »Bom Ja jest Pan, Bóg wasz: bądźcie świętymi; bom Ja święty jest. Nie plugawcie dusz waszych żadnym płazem, który się rucha po ziemi. [45] »(11:45a) Bom Ja jest Pan, którym was wywiódł z ziemie Egipskiéj, abych wam był za Boga. Świętymi będziecie; bom Ja święty jest. [46] »(11:45b) Tenci jest zakon zwierząt i ptaków i wszelkiéj duszy żywiącej, która się rucha w wodzie i płaza się po ziemi, [47] »(11:45c) abyście znali różność czystego i nieczystego, i wiedzieli, cobyście jeść albo odrzucać mieli. 
«  3 Księga Mojżeszowa 10 3 Księga Mojżeszowa 11 3 Księga Mojżeszowa 12  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.