Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 18
«  3 Księga Mojżeszowa 17 3 Księga Mojżeszowa 18 3 Księga Mojżeszowa 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: [2] »Mów synom Izraelowym, i rzeczesz do nich: Ja Pan, Bóg wasz: [3] »Według obyczaju ziemie Egipskiéj, w któréjeście mieszkali, czynić nie będziecie: i według obyczaju ziemie Chananejskiéj, do któréj ja was wprowadzę, nie będziecie czynić, ani w ustawach ich chodzić będziecie. [4] »Czynić będziecie sądy moje i przykazania mego strzedz, i chodzić w niem będziecie: ja Pan, Bóg wasz. [5] »Strzeżcie praw moich i sądów, które człowiek pełniąc żyć będzie w nich: Ja Pan. [6] »Żaden człowiek do bliskiéj krwi swéj nie przystąpi, aby odkrył sromotę jéj: Ja Pan. [7] »Sromoty ojca twego i sromoty matki twéj nie odkryjesz: matka twoja jest, nie odkryjesz sromoty jéj. [8] »Sromoty żony ojca twego nie odkryjesz; bo sromota ojca twego jest. [9] »Sromoty siostry twéj, z ojca albo z matki, która w domu, albo gdzie indzie urodzona jest, nie odkryjesz. [10] »Sromoty córki syna twego, albo wnuczki z córki twéj nie odkryjesz; bo sromota twoja jest. [11] »Sromoty córki żony ojca twego, którą urodziła ojcu twemu, a jest siostra twoja, nie odkryjesz. [12] »Sromoty siostry ojca twego nie odkryjesz; bo ciało jest ojca twego. [13] »Sromoty siostry matki twéj nie odkryjesz, przeto że ciało jest matki twojéj. [14] »Sromoty stryja twego nie odkryjesz, ani przystąpisz do żony jego, która cię powinowactwem dosięga. [15] »Sromoty niewiastki twojéj nie odkryjesz; bo jest żona syna twego: ani odkryjesz sromoty jéj. [16] »Sromoty żony brata twego nie odkryjesz; bo sromota brata twego jest. [17] »Sromoty żony twéj i córki jéj nie odkryjesz. Córki syna jéj i córki jéj nie weźmiesz, abyś miał odkryć sromotę jéj; bo ciało jéj są, a takie złączenie kazirództwo jest. [18] »Siostry żony twéj na nałożnictwo przy niéj nie weźmiesz, ani odkryjesz sromoty jéj, póki jeszcze ona żywa. [19] »Do niewiasty, która cierpi przyrodzoną chorobę, nie przystąpisz, ani odkryjesz sprosności jéj. [20] »Z żoną bliźniego twego spać nie będziesz, ani się nasienia zmięszaniem splugawisz. [21] »Z nasienia twego nie dasz, aby je ofiarowano bałwanowi Moloch, ani splugawisz imienia Boga twego: Ja Pan. [22] »Z mężczyzną nie złączaj się złączeniem niewieściem; bo brzydkość jest. [23] »Z żadnem bydlęciem nie złączysz się, ani się z niem splugawisz. Niewiasta niech nie podlega bydlęciu, ani się złącza z niem; bo haniebna złość jest. [24] »Ani się plugawcie temi wszystkiemi rzeczami, któremi się splugawili wszyscy narodowie, które ja wyrzucę przed obliczem waszem: [25] »I któremi jest splugawiona ziemia, któréj ja złości nawiedzę, aby wyrzuciła obywatele swoje. [26] »Strzeżcie ustaw moich i sądów, a nie czyńcie ze wszech tych brzydkości, tak obywatel jako mieszkaniec, który gościem jest u was. [27] »Albowiem te wszystkie brzydkości czynili obywatele ziemie, którzy byli przed wami i splugawili ją. [28] »Przetóż strzeżcie, aby i was także nie wyrzuciła, gdybyście tym podobne rzeczy czynili, jako wyrzuciła naród, który był przed wami. [29] »Wszelka dusza, któraby co uczyniła z tych obrzydliwości, zginie z pośrodku ludu swego. [30] »Strzeżcież mandatów moich: nie czyńcie, co czynili ci, co przed wami byli, a nie plugawcie się w nich: Ja Pan, Bóg wasz. 
«  3 Księga Mojżeszowa 17 3 Księga Mojżeszowa 18 3 Księga Mojżeszowa 19  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.