Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Amosa » Rozdział 5
«  Księga Amosa 4 Księga Amosa 5 Księga Amosa 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słuchajcie słowa tego, które ja wznoszę na was narzekanie: Dom Izraelów upadł a więcéj nie powstanie. [2] »Panna Izraelska porzucona jest na ziemię swoje, niemasz, ktoby ją podniósł. [3] »Bo to mówi Pan Bóg: W mieście, z którego wychodziło tysiąc, zostanie się w niem sto, a z którego wychodziło sto, zostanie w niem dziesięć w domu Izraelowym. [4] »Bo to mówi Pan domowi Izraelowemu: Szukajcie mię, a żyć będziecie. [5] »A nie szukajcie Bethela, do Galgala nie chódźcie i do Bersabei nie przejdziecie; bo Galgala w niewolą zaprowadzona będzie, a Bethel będzie niepożyteczną. [6] »Szukajcie Pana, a żyjcie, aby snadź nie zagorzał jako ogień dom Józephów, i pożre, a nie będzie, ktoby ugasił Bethel. [7] »Którzy sąd w piołun obracacie, a sprawiedliwość na ziemi opuszczacie. [8] »Tego, który uczynił wóz niebieski i kosę, i który obraca ciemności w zaranie i dzień w noc odmienia: który woła wód morskich i wylewa je na oblicze ziemie, Pan imię jego. [9] »Który się uśmiecha zburzeniu mocnego, i spustoszenie na mocarza przywodzi. [10] »Nienawidzieli strofującego w bramie, a mówiącym doskonale brzydzili się. [11] »Przetóż ponieważeście łupili ubogiego a korzyść wyborną braliście od niego, domy z kamienia kwadratowego zbudujecie, a nie będziecie mieszkać w nich, wannie bardzo miłych nasadzicie, a wina ich pić nie będziecie. [12] »Bom poznał mnogie złości wasze i mocne grzechy wasze: nieprzyjaciele sprawiedliwego biorący dar a ubogie tłumiący w bramie. [13] »Przeto roztropny czasu onego milczeć będzie; bo czas zły jest. [14] »Szukajcie dobra a nie złości, żebyście żyli, a będzie Pan, Bóg zastępów, z wami, jakoście mówili. [15] »Miejcie złość w nienawiści, a miłujcie dobro i postanówcie w bramie sąd, owa się Pan, Bóg zastępów, zmiłuje nad ostatkiem Józepha. [16] »Przetóż to mówi Pan, Bóg zastępów, panujący: Po wszech ulicach narzekanie, a po wszech miejscach, które po stronach są, rzeką: Biada, biada! I będą przyzywać oracza na płacz, a do narzekania tych, którzy umieją narzekać. [17] »I po wszech winnicach będzie narzekanie; bo pójdę przez pośród ciebie, mówi Pan. [18] »Biada żądającym dnia Pańskiego! cóż wam po nim? dzień ten Pański ciemność, a nie światłość. [19] »Jako gdyby uciekał mąż przede lwem, a zabiegł mu niedźwiedź; a wszedłby do domu i podparł się ręką swą na ścianie, a ukąsiłby go wąż. [20] »Izali nie ciemność dzień Pański a nie światłość, i mrok a nie jasność w nim? [21] »Mam w nienawiści i odrzuciłem święta wasze, ani przyjmę woni gromad waszych. [22] »A jeźli mi ofiarować będziecie całopalenia i dary wasze, nie przyjmę, i na śluby tłustych rzeczy waszych nie wejrzę. [23] »Odejmij odemnie zgiełk pieśni twoich, i piosnek liry twojéj słuchać nie będę. [24] »I odkryje się sąd jako woda, a sprawiedliwość jako potok gwałtowny. [25] »Izaliście mi ofiary i obiatę ofiarowali na puszczy przez czterdzieści lat, domie Izraelski? [26] »I nosiliście namiot Molochowi waszemu i obraz bałwanów waszych, gwiazdę boga waszego, któreście działali sobie. [27] »I uczynię, że się przeprowadzicie za Damaszek, mówi Pan: Bóg zastępów imię jego. 
«  Księga Amosa 4 Księga Amosa 5 Księga Amosa 6  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.