Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 35
«  4 Księga Mojżeszowa 34 4 Księga Mojżeszowa 35 4 Księga Mojżeszowa 36  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »To téż mówił Pan do Mojżesza na polach Moab nad Jordanem, przeciw Jerychowi: [2] »Przykaż synom Izraelowym, aby dali Lewitom z osiadłości swych, [3] »Miasta ku mieszkaniu, i przedmieścia ich wokoło, aby sami mieszkali w mieściech, a przedmieścia, żeby były dla bydła i dobytku: [4] »Które od murów miejskich, z zamurza wokoło rozciągną się na tysiąc kroków. [5] »Ku wschodu będą dwa tysiące łokci, ku południu takież będą dwa tysiące: ku morzu téż, które patrzy na zachód słońca, taż miara będzie, a strona północna takimże kresem się skończy: a miasta będą w pośrodku, a za miasty przedmieścia. [6] »A z samych miasteczek, które Lewitom dacie, sześć będą na ratunek zbiegom odłączone, aby uciekł do nich, ktoby krew rozlał: a oprócz tych innych czterdzieści i dwa miasteczka, [7] »To jest w obec czterdzieści ośm z przedmieściami swemi. [8] »A tych miast, które będą dane z dzierżaw synów Izraelowych, od tych, którzy więcéj mają, więcéj odjęto będzie, a którzy mniéj mają, mniéj, każdy według miary dziedzictwa swego, da miasta Lewitom. [9] »Rzekł Pan do Mojżesza: [10] »Mów synom Izraelowym, i rzeczesz im: Kiedy przejdziecie przez Jordan do ziemie Chananejskiéj, [11] »Postanowicie, które miasta mają być na pomoc zbiegów, którzy niechcąc krew rozlali: [12] »W którem kiedy będzie zbieg, krewny zabitego nie będzie mógł go zabić, aż stanie przed oblicznością gromady, a sprawa jego sądzona będzie. [13] »A z tych miast, które się na pomoc zbiegów oddzielają, [14] »Trzy będą za Jordanem, a trzy w ziemi Chananejskiéj: [15] »Tak synom Izraelowym, jako i przychodniom i gościom, aby uciekł do nich, ktoby niechcąc krew rozlał. [16] »Jeźliby kto uderzył żelazem, a umarłby, który uderzony jest, winien będzie mężobójstwa, i sam umrze. [17] »Jeźliby kamieniem cisnął, a uderzony umarł, także karan będzie. [18] »Jeźli drewnem uderzony umrze, mężobójca krwią zemszczony będzie. [19] »Bliski zabitego mężobójcę zabije zaraz, skoro go poima. [20] »Jeźli kto z nienawiści człowieka popchnie, albo nań co rzuci z zasady, [21] »Albo będąc mu nieprzyjacielem ręką uderzy, a on umrze: ten, który uderzył, winien będzie mężobójstwa: krewny zabitego, zaraz skoro go najdzie, zabije. [22] »A jeźliby z przygody, i bez waśni, [23] »I bez nieprzyjaźni co takowego uczynił, [24] »A toby się przed ludem pokazało, i między tym, który uderzył i bliskim, sprawa o krewby się roztrząsnęła: [25] »Wybawion będzie niewinny z ręki mszczącego się, i będzie przez wyrok przywrócon do miasta, do którego był uciekł, i będzie tam mieszkał, aż wielki kapłan, który olejem świętym jest pomazany, umrze. [26] »Jeźli mężobójca za granicami miast, które wygnańcom są naznaczone, [27] »Będzie naleziony, i zabity od tego, który się mści krwie, bez winy będzie, który go zabił. [28] »Miał bowiem zbieg aż do śmierci kapłana najwyższego siedzieć w mieście: a gdy on umrze, mężobójca wróci się do ziemie swojéj. [29] »To wieczno będzie, i za prawo we wszystkich mieszkaniach waszych. [30] »Mężobójca za świadkami karan będzie: na świadectwo jednego żaden zdany nie będzie. [31] »Nie weźmiecie okupu od tego, który winien krwie: natychmiast i sam umrze. [32] »Wywołani i zbiegowie przed śmiercią kapłana wielkiego żadną miarą do miast swoich wrócić się nie będą mogli. [33] »Abyście nie splugawili ziemie mieszkania waszego, która się krwią niewinnych splugawi: a inaczej oczyszczona być nie może, jedno krwią tego, który przelał krew drugiego. [34] »I tak będzie oczyszczona osiadłość wasza, gdyż ja z wami mieszkam; Jam bowiem jest Pan, który mieszka między synmi Izraelowymi. 
«  4 Księga Mojżeszowa 34 4 Księga Mojżeszowa 35 4 Księga Mojżeszowa 36  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.