Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Ewangelia Mateusza » Rozdział 14
«  Ewangelia Mateusza 13 Ewangelia Mateusza 14 Ewangelia Mateusza 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W on czas usłyszał Herod Tetrarcha sławę o Jezusie. [2] »I rzekł służebnikom swoim: Tenci jest Jan Chrzciciel, on zmartwychwstał, i dlatego cuda się pokazują w nim. [3] »Albowiem Herod poimał Jana i związał go i wsadził do ciemnice dla Herodyady, żony brata swego. [4] »Bo mu Jan mówił: Nie godzić się jéj mieć tobie. [5] »A chcąc go zabić, bał się ludu; albowiem mieli go jako proroka. [6] »A w dzień narodzenia Herodowego tańcowała córka Herodyady w pośrodku i podobała się Herodowi. [7] »Zkąd pod przysięgą obiecał jéj dać, czegobykolwiek żądała od niego. [8] »A ona przestrzeżona od matki swéj, rzekła: Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. [9] »I zasmucił się król, lecz dla przysięgi i tych, którzy pospołu siedzieli, kazał dać. [10] »A posławszy ściął Jana w ciemnicy. [11] »I przyniesiono głowę jego na misie, a oddano dziewce, i odniosła matce swojéj. [12] »A przyszedłszy uczniowie jego, wzięli ciało i pogrzebli je i przyszedłszy, opowiedzieli Jezusowi. [13] »Co usłyszawszy Jezus, ustąpił zonąd w łódce na miejsce puste osobno, a usłyszawszy rzesze, szły za nim z miast pieszo. [14] »A wyszedłszy ujrzał wielką rzeszą i zlitował się nad nimi i uzdrowił niemocne ich. [15] »A gdy był wieczór, przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: Puste jest miejsce, a godzina już minęła: rozpuść rzesze, aby odszedłszy do miasteczek, kupili sobie żywności. [16] »A Jezus im rzekł: Nie potrzeba im iść, dajcie im wy jeść. [17] »Odpowiedzieli mu: Nie mamy tu jedno pięcioro chleba a dwie rybie. [18] »A on im rzekł: Przynieście mi je tu. [19] »A rozkazawszy rzeszom usięść na trawie, wziąwszy pięcioro chleba i dwie rybie, pojrzawszy w niebo, błogosławił, połamał i dał uczniom chleb, a uczniowie rzeszom. [20] »I jedli wszyscy i najedli się. I zebrali, co zbywało ułomków, dwanaście koszów pełnych. [21] »A tych, którzy jedli, była liczba pięć tysięcy mężów, oprócz niewiast i dziatek. [22] »A Jezus zarazem przymusił ucznie wstąpić w łódkę a uprzedzić się za morze, ażby rozpuścił rzesze. [23] »A rozpuściwszy rzeszą, wstąpił na górę sam się modlić. A gdy był wieczór, sam tam był. [24] »A łódkę na środku morza wały miotały; albowiem był wiatr przeciwny. [25] »Lecz czwartéj strażéj nocnéj szedł do nich, chodząc po morzu. [26] »A ujrzawszy go chodzącego po morzu, zatrwożyli się, mówiąc: Iż jest obłuda! i od bojaźni krzyknęli. [27] »A wnet mówił do nich Jezus, rzekąc: Miejcie ufność, jam jest, nie bójcie się. [28] »A Piotr odpowiadając, rzekł: Panie, jeźliś ty jest, każ mi przyjść do siebie po wodach. [29] »A on rzekł: Przyjdź. I wystąpiwszy Piotr z łódki, chodził po wodzie, aby przyszedł do Jezusa. [30] »A widząc wiatr gwałtowny, zlękł się: a gdy począł tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, zachowaj mię! [31] »A wnet Jezus ściągnąwszy rękę, uchwycił go i rzekł mu: Małéj wiary, czemuś wątpił? [32] »A gdy wstąpili w łódkę, przestał wiatr. [33] »A którzy byli w łódce, przyszli i pokłonili mu się, mówiąc: Prawdziwieś jest Syn Boży. [34] »I gdy się przeprawili, przyszli do ziemie Genesar. [35] »A poznawszy go mężowie miejsca onego, posłali po wszystkiéj onéj krainie i przynieśli mu wszystkie, którzy się źle mieli. [36] »I prosili go, aby się choć kraju szaty jego dotykali, a którzy się kolwiek dotknęli, uzdrowieni są. 
«  Ewangelia Mateusza 13 Ewangelia Mateusza 14 Ewangelia Mateusza 15  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.