Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Ewangelia Mateusza » Rozdział 24
«  Ewangelia Mateusza 23 Ewangelia Mateusza 24 Ewangelia Mateusza 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A wyszedłszy Jezus z kościoła, szedł, i przystąpili uczniowie jego, aby mu ukazali budowania kościelne. [2] »A on odpowiadając, rzekł im: Widzicie to wszystko? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, któryby nie był zepsowany. [3] »A gdy on siedział na górze oliwnéj, przystąpili do niego osobno uczniowie, mówiąc: Powiedz nam, kiedy to będzie? a co za znak przyjścia twego i dokonania świata? [4] »A odpowiadając Jezus, rzekł im: Patrzcie, aby was kto nie zwiódł. [5] »Albowiem wiele ich przyjdzie na imię moje, rzekąc: Jam jest Chrystus: i wiele ich zwiodą. [6] »Bo usłyszycie wojny i wieści o wojnach. Patrzcież, abyście sobą nie trwożyli; boć się to musi stać, ale jeszcze nie jest koniec. [7] »Albowiem powstanie naród przeciwko narodowi, i królestwo przeciwko królestwu, i będą mory i głody i drżenia ziemie po miejscach. [8] »A to wszystko są początki boleści. [9] »Tedy podadzą was w udręczenie i będą was zabijać, i będziecie nienawidzeni od wszech narodów dla imienia mego. [10] »A tedy wiele się ich zgorszy, a jeden drugiego wydadzą, i jeden drugiego nienawidzieć będą. [11] »I wiele fałszywych proroków powstanie, i wielu zwiodą. [12] »A iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wiela. [13] »A kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawion. [14] »I będzie przepowiadana ta Ewangelia królestwa po wszystkiéj ziemi, na świadectwo wszystkim narodom: a tedy przyjdzie koniec. [15] »Gdy tedy ujrzycie brzydkość spustoszenia, która jest opowiedziana przez Daniela proroka, stojącą na miejscu świętem, kto czyta niech rozumie. [16] »Tedy którzy są w Żydowskiéj ziemi, niech uciekają na góry: [17] »A kto na dachu, niechaj nie zstępuje, aby co wziął z domu swego: [18] »A kto na roli, niech się nie wraca brać sukni swojéj. [19] »A biada brzemiennym i karmiącym w one dni! [20] »A proście, aby uciekanie wasze nie było w zimie, albo w szabbat. [21] »Albowiem na on czas będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku świata aż dotąd, ani będzie. [22] »A gdyby nie były skrócone one dni, żadne ciało nie byłoby zachowane: ale dla wybranych będą skrócone dni one. [23] »Tedy jeźliby wam kto rzekł: Oto tu jest Chrystus, albo ondzie, nie wierzcie. [24] »Albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy, i czynić będą znaki wielkie i cuda, tak iżby w błąd zawiedzieni byli, (jeźli może być) i wybrani. [25] »Otom wam opowiedział. [26] »Jeźliby tedy wam rzekli: Oto na puszczy jest, nie wychodźcie, oto w tajemnych gmachach, nie wierzcie. [27] »Albowiem jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca i okazuje się aż na zachodzie, tak będzie i przyjście Syna człowieczego. [28] »Gdziebykolwiek było ciało, tam się i orłowie zgromadzą. [29] »A natychmiast po utrapieniu onych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da światłości swojéj, a gwiazdy będą padać z nieba, i mocy niebieskie poruszone będą. [30] »A na on czas się ukaże znak Syna człowieczego na niebie: i tedy będą narzekać wszystkie pokolenia ziemie i ujrzą Syna człowieczego, przychodzącego w obłokach niebieskich z mocą wielką i majestatem. [31] »I pośle Anioły swoje z trąbą i głosem wielkim, i zgromadzą wybrane jego ze czterech wiatrów, od krajów niebios aż do krajów ich. [32] »A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy już gałąź jego odmładza się, i liście się wypuszcza, wiecie, iż blizko jest lato. [33] »Także i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, iż blizko jest we drzwiach. [34] »Zaprawdę powiadam wam, iż nie przeminie ten naród, ażby się stało to wszystko. [35] »Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. [36] »Lecz o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Aniołowie niebiescy, jedno sam Ojciec. [37] »A jako za dni Noego, tak będzie i przyjście Syna człowieczego. [38] »Albowiem jako we dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż dawali, aż do onego dnia, którego wszedł Noe do korabia, [39] »I nie poznali, aż przyszedł potop i zabrał wszystkie, tak będzie i przyjście Syna człowieczego. [40] »Tedy będą dwaj na roléj: jeden będzie wzięt, a drugi zostawion. [41] »Dwie mielące we młynie: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. [42] »Czujcież tedy; albowiem nie wiecie, któréj godziny wasz Pan przyjdzie. [43] »A to wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, któréj godziny złodziéj ma przyjść, czułby wżdy, a nie dopuściłby podkopać domu swego. [44] »Przetóż i wy bądźcie gotowi; bo któréj godziny nie wzwiecie, Syn człowieczy przyjdzie. [45] »Który mniemasz jest sługa wierny i roztropny, którego postanowił pan jego nad czeladzią swoją, aby im dał obrok na czas? [46] »Błogosławiony sługa on, którego gdy przyjdzie Pan jego, najdzie tak czyniącego. [47] »Zaprawdę powiadam wam, że go postanowi nad wszystkiemi dobry swemi. [48] »A jeźliby rzekł on zły sługa w sercu swojem: Długo pan mój przyjść omieszkiwa, [49] »I począłby bić towarzysze swoje, a jadłby i pił z pijanicami: [50] »Przyjdzie pan sługi onego w dzień, którego się nie spodziewa i w godzinę, któréj nie wzwie: [51] »I odłączy go, a część jego położy z obłudnikami: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 
«  Ewangelia Mateusza 23 Ewangelia Mateusza 24 Ewangelia Mateusza 25  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.