Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 1 List do Koryntian » Rozdział 10
«  1 List do Koryntian 9 1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Albowiem nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli, iż ojcowie nasi wszyscy pod obłokiem byli i wszyscy morze przeszli. [2] »I wszyscy byli ochrzczeni w Mojżeszu, w obłoku i w morzu: [3] »I wszyscy jedli tenże pokarm duchowny: [4] »I wszyscy pili tóż picie duchowne: (a pili z skały duchownéj, która za nimi szła: a skała była Chrystus). [5] »Ale nie w wielu z nich upodobało się Bogu; albowiem polegli na puszczy. [6] »A te rzeczy stały się w figurze naszéj, abyśmy złego nie pożądali, jako i oni pożądali. [7] »Ani się stawajcie bałwochwalcami, jako niektórzy z nich, jako napisano: Siadł lud jeść i pić, i wstali igrać. [8] »Ani się porubstwa dopuszczajmy, jako niektórzy z nich porubstwa się dopuścili, i legło dnia jednego trzy i dwadzieścia tysięcy. [9] »Ani kuśmy Chrystusa, jako niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. [10] »Ani szemrzyjcie, jako niektórzy z nich szemrali i poginęli od zatraciciela. [11] »A to wszystko przydało się im w figurze, a jest napisano dla napomnienia naszego, na które przyszły końce wieków. [12] »Przeto kto mniema, żeby stał, niech patrzy, aby nie padł. [13] »Pokuszenie was niechaj nie zejmuje, jedno ludzkie; lecz wierny jest Bóg, który nie dopuści kusić was nad to, co możecie, ale z pokuszeniem uczyni téż wyjście, abyście znosić mogli. [14] »Dlatego, najmilsi moi! uciekajcie od bałwochwalstwa. [15] »Mówię jako mądrym: wy sami rozsądźcie, co mówię. [16] »Kielich błogosławienia, któremu błogosławimy, izali nie jest uczęstnictwem krwie Chrystusowéj? i chleb, który łamiemy, izali nie jest uczęstnictwem ciała Pańskiego? [17] »Bo jeden chleb, jedno ciało nas wiele jesteśmy: wszyscy, którzy jednego chleba uczęstnikami jesteśmy. [18] »Patrzcie na Izraela według ciała: izaż którzy pożywają ofiar, nie są uczęstniki ołtarza? [19] »Cóż tedy mówię? aby rzecz bałwanom ofiarowana miała czem być? albo żeby bałwan miał czem być? [20] »Ale co poganie ofiarują, czartom ofiarują, a nie Bogu. A nie chcę, abyście byli towarzyszmi czartów. [21] »Nie możecie pić kielicha Pańskiego i kielicha czartowskiego, nie możecie być uczęstnikami stołu Pańskiego i stołu czartowskiego. [22] »A więc draźnimy Pana? izaliśmy mocniejsi niźli on? Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczno. [23] »Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. [24] »Niechaj nikt nie szuka, co jest jego, ale co drugiego. [25] »Wszystko, co w jatce przedawają, jedzcie, nic się nie pytając dla sumnienia. [26] »Pańska jest ziemia i napełnienie jéj. [27] »Jeźli kto z niewiernych was wzywa, a chcecie iść, wszystko, co przed was położą, jedzcie, nic nie pytając dla sumnienia. [28] »Lecz jeźliby kto rzekł: To jest bałwanom ofiarowano, nie jedzcie dla onego, który oznajmił, i dla sumnienia: [29] »A sumnienia mówię, nie twego, ale drugiego; albowiem przecz wolność moja ma być sądzona od sumnienia cudzego? [30] »Jeźli ja z dzięką pożywam, czemuż bluźnion jestem za to, iż dziękuję? [31] »Chociaż tedy jecie, choć pijecie, choć co innego czynicie, wszystko ku chwale Bożéj czyńcie. [32] »(10:32a) Bądźcie bez obrażenia Żydom i poganom i kościołowi Bożemu: [33] »(10:32b) jako się i ja wszym we wszystkiem podobam, nie szukając, co mnie pożyteczno jest, ale co wielom, aby byli zbawieni. 
«  1 List do Koryntian 9 1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.