Teksty » Biblia Jakuba Wujka » List do Efezjan » Rozdział 5
«  List do Efezjan 4 List do Efezjan 5 List do Efezjan 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bądźcież tedy naśladowcami Bożymi, jako synowie najmilsi, [2] »A chodźcie w miłości, jako i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas obiatą i ofiarą Bogu na wonność wdzięczności. [3] »A porubstwo i wszelka nieczystość, albo łakomstwo niechaj nie będzie ani pomieniono między wami, jako świętym przystoi. [4] »Albo sprosność, albo głupia mowa, albo żartowanie, które do rzeczy nie należy, ale raczéj dziękowanie. [5] »Bo to wiedzcie rozumiejąc, iż wszelki porubca, albo nieczysty, albo łakomiec, (co jest bałwochwalstwo,) nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusowem i Bożem. [6] »Niechaj was nikt nie zwodzi próżnemi słowy; albowiem dlategoć przychodzi gniew Boży na syny niewierności. [7] »Nie bądźcież tedy uczęstnikami ich. [8] »Albowiemeście byli niekiedy ciemnością; lecz teraz światłością w Panu. Jako synowie światłości chodźcie. [9] »Bo owoc światłości jest w wszelakiéj dobrotliwości i sprawiedliwości i prawdzie. [10] »Doświadczając, co jest wdzięcznego Bogu: [11] »A nie spółkujcie z uczynkami niepożytecznemi ciemności, ale raczéj strofujcie. [12] »Albowiem co się od nich potajemnie dzieje, sromota i powiadać. [13] »A wszystko, co bywa strofowano, od światłości bywa objawiono; bo wszystko, co objawiono bywa, jest światło. [14] »Dlatego mówi: Wstań, który śpisz, i powstań zmartwych, a oświeci cię Chrystus. [15] »Patrzcież tedy, bracia! jakobyście ostrożnie chodzili, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy, [16] »Czas odkupując, iż dni złe są. [17] »A przetóż nie bądźcie nieroztropnymi, ale rozumiejącymi, która jest wola Boża. [18] »A nie upijajcie się winem, w którem jest nieczystota, ale bądźcie napełnieni Duchem świętym, [19] »Rozmawiając sobie w Psalmiech i w pieśniach i w śpiewaniach duchownych, śpiewając i grając w sercach waszych Panu, [20] »Dziękując zawsze za wszystko, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa Bogu i Ojcu, [21] »Będąc poddanymi jedni drugim w bojaźni Chrystusowéj. [22] »Żony niechaj będą poddane mężom swym, jako Panu; [23] »Albowiem mąż jest głową żony, jako Chrystus jest głową kościoła: on Zbawicielem ciała jego. [24] »Ale jako kościół poddany jest Chrystusowi, tak téż żony swoim mężom we wszystkiem. [25] »Mężowie! miłujcie żony wasze, jako i Chrystus umiłował kościół i samego siebie wydał zań, [26] »?Aby go poświęcił, oczyściwszy go omyciem wody w słowie żywota, [27] »A sam sobie wystawił kościół chwalebny, nie mający zmazy albo zmarszczku, alebo czego takowego; ale iżby był święty i niepokalany. [28] »Tak i mężowie mają miłować żony swoje, jako swoje ciała. Kto miłuje żonę swoję, samego siebie miłuje. [29] »Albowiem nigdy żaden ciała swego nie miał w nienawiści; ale je wychowa i ogrzewa, jako i Chrystus kościół. [30] »Bo jesteśmy członkami ciała jego, z ciała jego i z kości jego. [31] »Dlatego opuści człowiek ojca i matkę swoję i złączy się z żoną swoją. I będą dwoje w jednem ciele. [32] »Sakrament to wielki jest: a ja mówię w Chrystusie i w kościele. [33] »Wszakże i każdy z was z osobna niechaj miłuje żonę swoję jako siebie samego: a żona niech się boi męża swego. 
«  List do Efezjan 4 List do Efezjan 5 List do Efezjan 6  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.