Teksty » Biblia Jakuba Wujka » List do Filipian » Rozdział 4
«  List do Filipian 3 List do Filipian 4 List do Kolosan 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A tak, bracia moi najmilsi i wielce pożądani! wesele moje i korono moja! tak stójcie w Panu, najmilsi! [2] »Ewodyi żądam, i Syntychi proszę, aby tóż rozumiały w Panu. [3] »A proszę i ciebie, towarzyszu prawdziwy! pomagaj tym, które w Ewangelii społu zemną pracowały, z Klementem i z innymi pomocniki moimi, których imiona są w księgach żywota. [4] »Weselcie się zawsze w Panu; powtóre mówię: weselcie się. [5] »Skromność wasza niech będzie wiadoma wszystkim ludziom: Pan blizko jest. [6] »Nie troszczcież się niocz; ale we wszelkiej modlitwie i prośbie z dziękowaniem niech żądania wasze będą u Boga oznajmione. [7] »A pokój Boży, który przewyższa wszelki zmysł, niechaj strzeże serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. [8] »Na ostatek bracia! cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek wstydliwego, cokolwiek sprawiedliwego, cokolwiek świętego, cokolwiek przyjemnego, cokolwiek dobréj sławy: jeźli która cnota, jeźli która chwała karności, to obmyślajcie. [9] »Czegoście się téż nauczyli i przyjęli i słyszeli i widzieliście we mnie, to czyńcie, a Bóg pokoju będzie z wami. [10] »A uweseliłem się wielce w Panu, iżeście wżdy kiedy znowu zakwitnęli starać się o mnie, jakoż i staraliście się, aleście zabawieni byli. [11] »Nie mówię, jakoby dla niedostatku; albowiem nauczyłem się ja przestawać, w czemem jest. [12] »Umiem i uniżać się, umiem i obfitować (wszędy i w wszem jestem wyćwiczony) i nasyconym być, łaknąć i obfitować i niedostatek cierpieć. [13] »Wszystko mogę w tym, który mię umacnia. [14] »Wszakże dobrzeście uczynili, użyczywszy uciskowi mojemu. [15] »A wiecie i wy Philipensowie, iż na początku Ewangelii, gdym wyszedł z Macedonii, żaden mi kościół nie spółkował zemną w rachunku, datku i wziętku, jedno wy sami: [16] »Ponieważ i do Thessaloniki raz i dwa posłaliście mi na potrzeby. [17] »Nie iżbym szukał datku; ale szukam owocu, któryby obfitował na liczbie waszéj. [18] »I mam wszystko i obfituję; jestem napełnion, wziąwszy od Epaphrodyta, coście posłali, wonność wdzięczności, ofiarę przyjemną, Bogu miłą. [19] »A Bóg mój niechaj napełni wszelkie żądanie wasze według bogactw swoich, w chwale, w Chrystusie Jezusie. [20] »A Bogu i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen. [21] »Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. [22] »Pozdrawiają was bracia, którzy są zemną. Pozdrawiają was wszyscy święci: a zwłaszcza, którzy są z Cesarskiego domu. [23] »Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z duchem waszym. Amen. 
«  List do Filipian 3 List do Filipian 4 List do Kolosan 1  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.