Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 1 List do Tesaloniczan » Rozdział 5
«  1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5 2 List do Tesaloniczan 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A o czasiech i o chwilach, bracia! nie potrzebujecie, abyśmy wam pisali. [2] »Albowiem sami dostatecznie wiecie, iż dzień Pański, jako złodziéj w nocy, tak przyjdzie. [3] »Bo gdy rzeką: Pokój i bezpieczeństwo; tedy nagłe zginienie przyjdzie na nie, jako ból w żywocie mającéj: a nie wybiegają się. [4] »A wy, bracia! nie jesteście w ciemności, aby on dzień was miał jako złodziéj zastać. [5] »Albowiem wszyscy wy jesteście synowie światłości i synowie dnia: nie jesteśmy nocy ani ciemności. [6] »A tak nie śpijmy jako i insi, ale czujmy i bądźmy trzeźwymi, [7] »Albowiem którzy śpią, w nocy śpią; a którzy są pijani, w nocy są pijani, [8] »A my, którzy jesteśmy dniowi, bądźmy trzeźwi, oblekłszy pancerz wiary i miłości, a przyłbicę nadzieje zbawienia, [9] »Gdyż Bóg nie postawił nas ku gniewu, ale ku nabyciu zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, [10] »Który umarł za nas, abyśmy, chociaż czujemy, chociaż śpiemy, społu z nim żyli. [11] »Dlatego cieszcie się spółecznie i budujcie jeden drugiego, jako i czynicie. [12] »A prosimy was, bracia! abyście znali te, którzy pracują między wami, i którzy są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was, [13] »Iżbyście je bardziéj miłowali dla ich prace: pokój miejcie z nimi. [14] »A prosimy was, bracia! karzcie niespokojne, cieszcie małego serca, przyjmujcie niemocne, cierpliwymi bądźcie ku wszystkim. [15] »Patrzcie, aby kto złem za złe komu nie oddawał; ale zawżdy co dobrego jest, naśladujcie, jeden przeciw drugiemu i przeciw wszystkim. [16] »Zawsze się weselcie. [17] »Bez przestanku się módlcie. [18] »We wszystkiem dziękujcie; albowiem ta jest wola Boża w Chrystusie Jezusie ku wam wszystkim. [19] »Ducha nie gaście. [20] »Proroctw nie lekce ważcie. [21] »A wszystkiego doświadczajcie. Co dobre jest, dzierżcie. [22] »Od wszelakiego podobieństwa złego się powściągajcie. [23] »A sam Bóg pokoju niech was we wszystkiem poświęci, aby cały duch wasz i dusza i ciało bez skargi na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa było zachowane. [24] »Wierny jest, który was wezwał, który téż uczyni. [25] »Bracia! módlcie się za nas. [26] »Pozdrówcie bracią wszystkę w pocałowaniu świętem. [27] »Poprzysięgam was przez Pana, aby ten list przeczytan był wszystkiéj świętéj braci. [28] »Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami. Amen. 
«  1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5 2 List do Tesaloniczan 1  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.