Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 2
«  1 List do Tymoteusza 1 1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Proszę tedy najpierwej, aby były czynione prośby, modlitwy, przyczyniania, dziękowania za wszystkie ludzie: [2] »Za króle i wszystkie, którzy są na wyższem miejscu, abyśmy cichy i spokojny żywot wiedli we wszelakiéj pobożności i czystości. [3] »Albowiem to jest dobra i przyjemna przed Zbawicielem naszym, Bogiem, [4] »Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli ku uznaniu prawdy. [5] »Bo jeden Bóg, jeden i Pośrednik Boga i ludzi, człowiek Chrystus Jezus, [6] »Który samego siebie dał odkupienie za wszystkie, świadectwo czasów swych. [7] »Na które ja jestem postanowion kaznodzieją i Apostołem, (prawdę mówię, nie kłamam), nauczycielem poganów w wierze i w prawdzie. [8] »Chcę tedy, aby mężowie modlili się na każdem miejscu, podnosząc czyste ręce bez gniewu i sporów. [9] »Także i niewiasty w ubiorze ochędożnym, ze wstydem i miernością ubierając się, nie z trefionemi włosy, albo złotem, albo perłami, albo w kosztownéj szacie; [10] »Ale jako przystoi niewiastom, obiecującym pobożność przez uczynki dobre. [11] »Niewiasta niech się uczy w milczeniu z wszelakiem poddaństwem. [12] »A nauczać niewieście nie dopuszczam, ani panować nad mężem; ale być w milczeniu. [13] »Bo Adam pierwszy stworzon jest, potem Ewa. [14] »I Adam nie jest zwiedzion, lecz niewiasta zwiedziona w przestępstwie była. [15] »Ale zbawiona będzie przez rodzenie dziatek: jeźliby trwała w wierze i w miłości i w świętobliwości z trzeźwością. 
«  1 List do Tymoteusza 1 1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.