Teksty » Kruszyński - Przekłady Starego Testamentu » Księga Hioba » Rozdział 27
«  Księga Hioba 26 Księga Hioba 27 Księga Hioba 28  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Job dalej prowadził mowę swoją i rzekł. [2] »Żywie Bóg, że odrzucił moją sprawiedliwość, że Wszechmocny napełnił duszę moją goryczą: [3] »tak długo wszakże, jak dech będzie we mnie, i tchnienie Boże w nozdrzach moich, [4] »wargi moje nie wyrzekną nic występnego, a język mój nie wypowie kłamstwa. [5] »Dalekiem to odemnie, abym miał przyznać wam słuszność! Póki żyć będę, nie przestanę bronić swej niewinności. [6] »Uchwyciłem się sprawiedliwości mej i nie opuszczę jej; serce moje nie potępi żadnego z dni moich. [7] »Wróg mój niechaj będzie jako bezbożnik, a kto powstaje przeciwko mnie, jako oszust. [8] »Jakaż nagroda bezbożnego, gdy zostanie odcięty, gdy Bóg odejmie duszę jego? [9] »Czy Bóg wysłucha jego krzyku, gdy przyjdzie nań utrapienie? [10] »Czy znajdzie zadowolenie we Wszechmocnym? Czy będzie wzywał Boga o każdym czasie? [11] »Pouczę was o prawicy Bożej, nic nie ukryję, co należy do Wszechmocnego. [12] »Oto wyście sami, wy wszyscy widzieli, czemu więc po próżnicy rozprawiacie? [13] »Ten jest dział człowieka bezbożnego u Boga, dziedzictwo, jakie gwałtownicy od Wszechmocnego otrzymają. [14] »Jeśli posiada wielu synów, to na miecz, a potomstwo jego nie nasyci się chlebem. [15] »Ci, co po nim pozostaną, śmiercią będą okryci, a wdowy ich nie będą płakać po nich. [16] »Jeśli zbierze srebra jako piasku, i nagotuje odzieży jako błota; [17] »on będzie przygotowywał lecz sprawiedliwy będzie nosił, a srebro niewinny odziedziczy. [18] »Dom jego jako ten, który mól zbudował, jako budka zrobiona przez stróża. [19] »Bogaty położy się i nie powstanie, oczy swe otworzy, już go niemasz. [20] »Strachy go dosięgną, jako wody, burza uniesie go podczas nocy. [21] »Pochwyci go wiatr wschodni i uleci; wyrwie go gwałtownie z miejsca jego. [22] »Bóg spuści to nań i nie będzie się litował, przed ręką jego prędko uciekać będzie, [23] »Klaśnie każdy nad nim rękoma swymi i wygwiżdże go z miejsca swego. 
«  Księga Hioba 26 Księga Hioba 27 Księga Hioba 28  »


 Źródło tekstu: Tekst opracował an.eswordOpis prezentowanego tekstu: Przekłady księdza Józefa Kruszyńskiego, profesora KUL, wydane w latach 1935-1939 w Lublinie. Prezentowane teksty zawierają przekłady od księgi Rodzaju do księgi Psalmów oraz księgę Jeremiasza, Lamentacje Jeremiasza i Nahuma (wyd. z 1926). Tekst udostępniony za zgodą autora opracowania. Tekst księgi Nahuma opracowany przez BibliePolskie.pl.