Teksty » Kruszyński - Przekłady Starego Testamentu » Księga Hioba » Rozdział 28
«  Księga Hioba 27 Księga Hioba 28 Księga Hioba 29  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ma przecież srebro miejsce, skąd jest dobywane, a złoto miejsce, gdzie jest oczyszczane. [2] »Żelazo z ziemi się wydobywa, a miedź z kamienia jest wytapiana. [3] »Człowiek kładzie koniec ciemności, za wszystkim śledzi aż do ostateczności - za kamieniem ukrytym w ciemni i w cieniu śmierci. [4] »Drąży poza miejscem zamieszkania korytarze, które nie znają nogi ludzkiej; zawieszone w oddali od człowieka. [5] »Ziemia, z której chleb pochodzi, jest jakby ogniem od wnętrza wywrócona. [6] »Skały jej są miejscem szafiru i piasek złoty w niej się znajduje. [7] »Ścieżki tej ani ptak nie zna, nie widziało jej ani oko sępa. [8] »Nie depczą po niej zwierzęta dzikie, ani lew po niej nie przeszedł. [9] »Człowiek unosi rękę swoją nad granitem porusza góry w posadach. [10] »Drąży korytarze w skałach; nic kosztownego nie uniknie wzroku jego. [11] »Wylewać się rzekom nie dopuści, a co było ukryte, na światło wyprowadza. [12] »Lecz mądrość gdzie może być znaleziona? gdzie jest miejsce wiedzy? [13] »Nie zna człowiek ceny jej, nie znajduje się jej na drodze żyjących. [14] »Przepaść rzecze: "Nie ma jej we mnie", a morze mówi: "Ani ze mną nie przebywa". [15] »Nie bywa wydawana za złoto czyste, ani nie kupuje się jej na wagę srebra. [16] »Nie kładzie się jej na szale ze złotem z Ofiru, ani z onyksem kosztownym, ani z szafirem. [17] »Złoto ani szkło nie mogą być jej przyrównane, zamiana jej nie może być za wagę ze złota czystego. [18] »Nie mówiąc już o koralu, ani krysztale, posiadanie mądrości jest czemś więcej, aniżeli perły, [19] »Topaz z Etiopii nie może się równać, i złoto czyste nie osiąga jej ceny. [20] »Skąd więc pochodzi mądrość? Gdzie jest miejsce wiedzy? [21] »Jest ona ukryta przed oczyma wszystkich żyjących, i przed ptactwem niebieskim się tai. [22] »Piekło i śmierć mówiły: "Własnymi uszyma słyszeliśmy wieść o niej". [23] »To Bóg, który zna jej drogę, on to wie, gdzie jest jej miejsce. [24] »On to bowiem spogląda aż do krańców ziemi, ogląda wszystko, co jest pod niebem. [25] »Gdy wiatrom wyznacza wagę, a wody umieszcza na szali, [26] »gdy daje prawo deszczowi - drogę błyskawicy piorunów, [27] »tedy widzi ją i określa ją, ustanawia ją i poznaje ją. [28] »I rzecze do człowieka: Bojaźń Pańska, oto mądrość; unikanie zła - oto wiedza. 
«  Księga Hioba 27 Księga Hioba 28 Księga Hioba 29  »


 Źródło tekstu: Tekst opracował an.eswordOpis prezentowanego tekstu: Przekłady księdza Józefa Kruszyńskiego, profesora KUL, wydane w latach 1935-1939 w Lublinie. Prezentowane teksty zawierają przekłady od księgi Rodzaju do księgi Psalmów oraz księgę Jeremiasza, Lamentacje Jeremiasza i Nahuma (wyd. z 1926). Tekst udostępniony za zgodą autora opracowania. Tekst księgi Nahuma opracowany przez BibliePolskie.pl.