Teksty » Michalski - Księga Ozeasza i Amosa » Księga Ozeasza » Rozdział 10
«  Księga Ozeasza 9 Księga Ozeasza 10 Księga Ozeasza 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Winogradem bujnym był Izrael, miał w sobie owoce obfite! Im więcej miał owocu, tem więcej było ołtarzy; im lepszą była ziemia jego, tem wspanialsze były masseby! [2] »Serce mieli chytre, teraz muszą pokutować! On Sam kruszy ich ołtarze, burzy ich masseby! [3] »Wszak teraz mówią: niemasz u nas króla! Gdy nie boimy się Jahwe, to cóż nam król zrobi! [4] »Mówią słowa, przysięgają fałszywie, zawierają przymierza; sąd krzewi się jak piołun na zagonach pól! [5] »O cielca Batawenu boją się mieszkańcy Samarji! Tak! zasmucił się z powodu niego lud jego; tymczasem kapłani jego cieszą się chwałą jego, iż go precz od nich wywożą na wygnanie; [6] »jego nawet niosą do Assyrji w darze królowi Mścicielowi! Hańba Efraima ogarnia, Izrael wstydzi się swego pomysłu! [7] »Zniknął z Samarji król jej, jak piana na wód obliczu! [8] »Zburzono takoż grzeszne świątyńki Izraela, cierń i głogi rosną na ołtarzach jego! I mówią do gór: przykryjcie nas, a do pagórków: upadnijcie na nas! [9] »Od dni Gibei grzeszył Izrael - tam stanęli! Czyż nie dotknie ich, (jak) w Gibei, wojna, synów nieprawości? [10] »Pójdę i ukarzę ich! I zbiorą się przeciw nim ludy, gdy ich karać będą za dwie zbrodnie! [11] »Efraim jest jałówką ćwiczoną, lubiącą młockę! Ale ja nałożę jarzmo na piękny jej kark! Zaprzęgnę Efraima, by orał Jakuba, by bronował! [12] »Posiejcież sobie sprawiedliwość, żniwujcie w miłości; uprawcie sobie nowy ugór wiedzy szukania Jahwe, aż przyjdzie i pouczy was o sprawiedliwości! [13] »Czemużeście orali w złości, zbierali żniwo występku, pożywali owoce kłamstwa? Boś ufał bojowym wozom swoim, wielu żołnierzom swoim! [14] »Powstanie więc krzyk wśród ludów twoich; a wszystkie twe warownie zburzone będą tak, jak zburzył Salman Betarbelę! W dzień wojny matkę za dzieci rozbito! [15] »Takem wam uczynił, ludu Izraela, z powodu złości grzechu waszego! Wraz z jutrzenką zginął król Izraela! 
«  Księga Ozeasza 9 Księga Ozeasza 10 Księga Ozeasza 11  »


 Opis prezentowanego tekstu: Przekład ksiąg Ozeasza i Amosa. Wstęp, nowy przekład, komentarz. Opracował ks. Wilhelm Michalski. Lwów. Nakł. Tow. „Bibljoteka Religijna" 1922. Tekst opracowany na podstawie skanów przez BibliePolskie.pl