Teksty » Michalski - Księga Ozeasza i Amosa » Księga Ozeasza » Rozdział 11
«  Księga Ozeasza 10 Księga Ozeasza 11 Księga Ozeasza 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy był chłopcem Izrael, ukochałem go. Z Egiptu wezwałem syna mojego! [2] »Gdy ich wezwałem, odemnie odchodzili, Baalom bili ofiary i palili bałwanom! [3] »Ja tymczasem Efraima chodzić uczyłem, brałem ich w ramiona swoje, a nie wiedzieli, żem ich pielęgnował! [4] »Więzami ludzkiemi ich ciągnąłem, węzłami miłości, i byłem ich piastunem, co dziecko do lic swych podnosi i nachylałem się nad nimi i jeść dawałem! [5] »Wraca się Efraim do Egiptu, Assyryjczyk jest jego królem, iż nie chcieli się nawrócić! [6] »Sroży się miecz w jego miastach, i doszczętnie tępi tych kłamców, i pożera z powodu ich pomysłów. [7] »Lud mój wieszają dla wiarołomstwa jego, a oni do Boga na wysokości wołają, iżby ich razem nie podwyższał! [8] »Jakże, cóż Tobie dam, Efraimie? Czyż mam Ciebie wydać, Izraelu? Jakżeż, czyż Ci dam to, co Adamie, czyż Cię mam zrównać z Seboimem? Serce się moje we mnie odwraca, zarazem wzrusza się ma litość! [9] »Nie wykonam zapalczywości gniewu mego, nie chcę ponownie gubić Efraima! Bo ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem, jestem w pośrodku Ciebie Świętością, nie mogę przyjść w podrażnieniu! [10] »Za Panem podążą, gdy zagrzmi jak lew! Gdy on zagrzmi, drżąc, przyjdą synowie od morza! [11] »Drżąc, przyjdą jak ptak z Egiptu, jak gołębica z ziemi Assyrji, i każę im zamieszkać w domach swych! Powiedział Jahwe! [12] »(12:1) Efraim otoczył mnie kłamstwem, a Izrael i Juda podstępem! Teraz poznał ich Bóg, i lud święty wiernym być winien! 
«  Księga Ozeasza 10 Księga Ozeasza 11 Księga Ozeasza 12  »


 Opis prezentowanego tekstu: Przekład ksiąg Ozeasza i Amosa. Wstęp, nowy przekład, komentarz. Opracował ks. Wilhelm Michalski. Lwów. Nakł. Tow. „Bibljoteka Religijna" 1922. Tekst opracowany na podstawie skanów przez BibliePolskie.pl