Teksty » Michalski - Księga Ozeasza i Amosa » Księga Ozeasza » Rozdział 12
«  Księga Ozeasza 11 Księga Ozeasza 12 Księga Ozeasza 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(12:2) Efraim ugania się za wiatrem i ściga burze, dzień w dzień mnoży kłamstwo i fałsze, Przymierze z Assyrją zawierają i do Egiptu oliwę zanoszą! [2] »(12:3) Także z Judeą Jahwe toczy spór! I pomści się nad Jakóbem za jego postępki, i odpłaci Mu za jego uczynki! [3] »(12:4) W łonie podchodził swego brata, w męskich latach swych z Bogiem walczył; [4] »(12:5) walczył z Aniołem i podołał, zapłakał i o litość błagał! [5] »(12:6) W Betel Go znalazł, i tam z Nim rozmawiał! Jahwe jest Bogiem Sebaot, Jahwe jest Jego Imię! [6] »(12:7) Ty więc w Bogu swoim się wróć, miłości i prawdy przestrzegaj, i ufaj stale Bogu swemu! [7] »(12:8) Kenaan w ręku swem miał wagę fałszywą, miał upodobanie w uciskaniu! [8] »(12:9) Efraim także mówił: jednakem się wzbogacił, zdobyłem sobie majętność! wszystkie jego zyski niech nie zrównoważą zbrodni, której się dopuścił! [9] »(12:10) Wszak jam jest Jahwe, Bóg Twój, od (czasu) ziemi Egipskiej! Raz jeszcze cię osadzę w namiotach, jak w dni świątecznych zebrań! [10] »(12:11) Jam to mówił do') proroków. Ja dawałem widzeń mnóstwo, i przez proroków w obrazach uczyłem! [11] »(12:12) Jeśli w Gilead zdziałano rzecz nikczemną, w Gilgal składają ofiary bykom, niech więc ołtarze ich będą, jak głazy na zagonach pól! [12] »(12:13) Jakób uciekał na pola Aramu, dla kobiety służył, i dla kobiety stróżował! [13] »(12:14a) Ale przez proroka wyprowadził Jahwe Izraela z Egiptu i przez proroka go strzeżono! [14] »(12:14b) Zato Efraim drażnił dotkliwie, to też rzucę krew tę na niego, i odwróci na niego Pan hańbę jego! 
«  Księga Ozeasza 11 Księga Ozeasza 12 Księga Ozeasza 13  »


 Opis prezentowanego tekstu: Przekład ksiąg Ozeasza i Amosa. Wstęp, nowy przekład, komentarz. Opracował ks. Wilhelm Michalski. Lwów. Nakł. Tow. „Bibljoteka Religijna" 1922. Tekst opracowany na podstawie skanów przez BibliePolskie.pl